[GRABBIKE HN] CT THƯỞNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC CHẠY CHUYÊN GIAO THỨC ĂN