[GRABBIKE HCM] THƯỞNG 220K/ NGÀY, ÁP DỤNG TỪ 20/08/2018