[GRABBIKE] Học bổng TÀI NĂNG XANH – GrabBike đồng hành cùng Gia Đình Đối Tác