[Grab 2 bánh] Áp dụng Phí nền tảng từ 19/02/2020

 

Đối tác có thể nhấn vào đây để tham khảo Thông báo cập nhật Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Grab và Đối tác.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab