[GRABBIKE] HẤP DẪN CHƯA TỪNG CÓ: THƯỞNG ĐẾN 10% DOANH THU/ TUẦN, ÁP DỤNG TỪ 13/08/2018 TẠI HCM