[GRABBIKE HCM] THƯỞNG TÍCH LŨY NGỌC, ÁP DỤNG TỪ 30/10/2018, THAY THẾ CHO CT THƯỞNG THEO CUỐC XE & TÍCH NGỌC VÀO 22/10 TRƯỚC ĐÓ