[GRABBIKE] THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN TẠM GIỮ VÀ NỘP HỘ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA ĐỐI TÁC GRABBIKE

Kính thưa Quý Đối Tác,

Trong năm 2016, 2017 Grab đã dùng ngân sách của mình để đóng thuế GTGT, TNCN thay cho Đối Tác có doanh thu năm > 100 triệu đồng theo quy định của Nhà nước.

Từ đầu năm 2018, việc triển khai tạm giữ, nộp hộ thuế của quý Đối Tác theo ủy quyền và hướng dẫn của cơ quan thuế còn chưa thật thuận tiện, nhất là đối với Đối Tác có doanh thu tạm tính dưới ngưỡng chịu thuế. Do đó chúng tôi đang xin hướng dẫn của cơ quan thuế và sẽ thông báo về việc triển khai lại sau khi có phương thức thực hiện khác thuận tiện hơn cho quý Đối Tác.

Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tạm ngừng việc tạm giữ và nộp hộ phần 4.5% doanh thu của quý Đối Tác (tương đương 3.6% giá trị cuốc xe). Số tạm giữ từ 01/01/2018 chúng tôi sẽ hoàn lại cho quý Đối Tác dự kiến vào ngày 17/01/2018.

Quý Đối tác lưu ý việc ngừng tạm giữ và hoàn lại số đã tạm giữ này không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của quý Đối Tác đối với doanh thu phát sinh từ 01/01/2018.

Trân trọng,
Đội ngũ GrabBike.