[Grab 2 bánh HCM] Lịch tuyển dụng & đào tạo, áp dụng từ 01/7/2019