[GRABBIKE] Lịch đào tạo & tuyển dụng, áp dụng từ 18/03/2019