[GRABBIKE HCM & HN] CT THƯỞNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO ĐT GIAO THỨC ĂN (KHÔNG CHUYÊN), ÁP DỤNG 3 NGÀY 28,30 & 31/12/2018