[GRABBIKE] Top 14 Đối Tác Ưu Tú năm 2018, tham gia chuyến du lịch Jakarta