[GRABFOOD HCM] NHẬN NHIỀU CUỐC XE TRONG THỜI GIAN KHUYẾN MẠI CHO KHÁCH