Menu Driver Sign-Up

[GB HN Thông báo ngừng CT “Online Giờ Vàng – Nhận thưởng lớn”

Quý Đối tác Hà Nội lưu ý, kể từ 17/07/2016 GrabBike sẽ ngừng chương trình “Online giờ vàng – nhận ngay thưởng lớn”.

Chương trình thưởng mỗi ngày và thưởng SAO hàng tháng vẫn tiếp tục chạy bình thường cho đến khi có thông báo mới.

Quý đối tác vui lòng thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử và luôn trang bị đồng phục GrabBike trong quá trình đón khách,chở khách. Nếu bị phát hiện không mặc đủ đồng phục, đối tác sẽ bị cắt thưởng và không được tham gia vào các chương trình khuyến mại tiếp theo.

Đội ngũ GrabBike trân trọng thông báo.

Xin cảm ơn.