[GRABBIKE HN] Tri ân Đối Tác GrabBike

  • Chương trình diễn ra trong các ngày 21, 22, 25, 26 & 27/02/2019
  • Đối Tác khi hoạt động, ngẫu nhiên có thể nhận được những món quà thay lời tri ân đến từ Grab

Mến chúc quý Đối Tác hoạt động hiệu quả!