[GRABBIKE HCM] THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐIỂM HỖ TRỢ GRAB TẠI BẾN VÂN ĐỒN, QUẬN 4