[GRABBIKE] DANH SÁCH ĐỐI TÁC BỊ VÔ HIỆU HÓA TÀI KHOẢN & KHÔNG ĐƯỢC CHI THƯỞNG DO SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHUYÊN CHỞ KHÁC NGOÀI GRAB (cập nhật từ 19– 25/11/2018)

Quý Đối Tác thân mến,

Như Quý Đối Tác đã biết, việc sử dụng/ chạy ứng dụng chuyên chở khác ngoài Grab, khi bị thanh tra phát hiện ngoài việc ảnh hưởng đến tài khoản (xem xét ngưng hợp tác), Đối  Tác còn mất cơ hội nhận tiền thưởng và các chế độ quyền lợi khác. 
Vì vậy, Grab rất mong Quý Đối Tác thấu hiểu và cân nhắc thật kỹ để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của chính mình.
Dưới đây là danh sách Đối Tác bị NGỪNG kích hoạt tài khoản và truy thu tiền thưởng từ ngày 19 – 25/11/2018:
Khu vực Mã số ID Tên Đối Tác
HCM xxx2169 xxx Thành Nam
HCM xxx3446 xxx Trung Tín
HCM xxx5588 xxx Duy Tính
HCM xxx1506 xxx Văn Việt
HCM xxx3626 xxx Chí Thắng
HCM xxx9516 xxx Thanh Hiệp
HCM xxx6646 xxx Văn Thắng
HCM xxx1286 xxx Xuân Tuấn
HCM xxx7327 xxx Thanh Phong
HCM xxx3197 xxx Tuấn Cường
HCM xxx3941 xxx Ngọc Vũ
HCM xxx0254 xxx Quang Hiệp
HCM xxx9168 xxx Văn Chiến
HCM xxx1209 xxx Văn Trứ
HCM xxx8632 xxx Hải Đức
HCM xxx9053 xxx Thu Hiền
HCM xxx7268 xxx Văn Đê
HCM xxx1941 xxx Phương Long
HCM xxx3442 xxx Mai Trang
HCM xxx7790 xxx Ngọc Hà
HCM xxx9821 xxx Hữu Thảo
HCM xxx8583 xxx Bửu Thiện
HCM xxx5390 xxx Thanh Lâm
HCM xxx8632 xxx Vinh Khoa
HCM xxx4077 xxx Quốc Hoàng
HCM xxx3545 xxx Khắc Huỳnh
HCM xxx6246 xxx Văn Nghĩa
HCM xxx0238 xxx Chí Nguyện
HCM xxx4858 xxx Phước Thắng
HCM xxx9987 xxx Tấn Trung
HCM xxx9680 xxx Thế Hưng
HCM xxx3339 xxx Minh Trường
HCM xxx9732 xxx Văn Hiếu
HCM xxx9014 xxx Quốc Hùng
HCM xxx2473 xxx Văn Hải
HCM xxx6430 xxx Văn Tý
HCM xxx5553 xxx Đức Nơi
HCM xxx9043 xxx Minh Thiên
HCM xxx1666 xxx Phương Chuy
HCM xxx4818 xxx Minh Hải
HCM xxx8087 xxx Thái Đức
HCM xxx4111 xxx Tứ Đệ
HCM xxx4659 xxx Công Tôn
HCM xxx1907 xxx Dư Minh
HCM xxx0930 xxx Hồng Hà
HCM xxx2482 xxx Gia Cường
HCM xxx5591 xxx Quý Cường
HCM xxx1486 xxx Hùng Minh
HCM xxx6813 xxx Thanh Huy
HCM xxx4891 xxx Văn Đông
HCM xxx0643 xxx Văn Ngọc
HCM xxx8162 xxx Châu Thi
HCM xxx7733 xxx Văn Việt
HCM xxx8660 xxx Hoàng Hy
HCM xxx0867 xxx Hoàng Long
HCM xxx1985 xxx Trương Thắng
HCM xxx4832 xxx Văn Xuân
HCM xxx4914 xxx Văn Quý
HCM xxx0364 xxx Văn Đoàn
HCM xxx1310 xxx Hoàng Thiên
HCM xxx1264 xxx Thạch Hãn
HCM xxx2037 xxx Văn Cường
HCM xxx5373 xxx Duy Vỹ
HCM xxx3701 xxx Minh Trường
HCM xxx9104 xxx Văn Bình
HCM xxx7717 xxx Hữu Thuận
HCM xxx3415 xxx Văn Hùng
HCM xxx5066 xxx Hoàng Tú
HCM xxx2819 xxx Thành Tâm
HCM xxx3450 xxx Văn Hải
HCM xxx5409 xxx Văn Sơn
HCM xxx1948 xxx Tường Duy
HCM xxx7355 xxx Xuân Cương
HCM xxx0787 xxx Văn Lý
HCM xxx9166 xxx Quang Khánh
HCM xxx9158 xxx Văn Đến
HCM xxx6370 xxx Minh Thân
HCM xxx6154 xxx Quang Định
HCM xxx8753 xxx Thanh Tuấn
HCM xxx0228 xxx Duy Anh
HCM xxx8307 xxx Thành Lợi
HCM xxx5555 xxx Thành Nam
HCM xxx8996 xxx Tú Trân
HCM xxx7630 xxx Văn Đức
HCM xxx6071 xxx Nu Em
HCM xxx9857 xxx Đình Trọng
HCM xxx0427 xxx Chí Thanh
HCM xxx4761 xxx Hoàng Giang
HCM xxx2705 xxx Thanh Tùng
HCM xxx0315 xxx Mậu Thanh
HCM xxx5181 xxx Thanh Phong
HCM xxx4711 xxx Đức Tuấn
HCM xxx0393 xxx Ngọc Sơn
HCM xxx9149 xxx Văn Hết
HCM xxx7453 xxx Thanh Phong
HCM xxx0032 xxx Chí Cường
HCM xxx0417 xxx Anh Tuấn
HCM xxx5411 xxx Văn Hoàng
HCM xxx5828 xxx Đình Phúc
HCM xxx0531 xxx Minh Tuấn
HCM xxx7576 xxx Thanh Tiền
HCM xxx9330 xxx Minh Thĩnh
HCM xxx8704 xxx Thanh Tú
HCM xxx9109 xxx Ái Quốc
HCM xxx5206 xxx Văn Lâm
HCM xxx1178 xxx Công Quyền
HCM xxx6414 xxx Minh Loan
HCM xxx7430 xxx Hữu Thiện
HCM xxx9555 xxx Bảo Nhân
HCM xxx1880 xxx Thiên Hùng
HCM xxx9655 xxx Hoài Giàu
HCM xxx3514 xxx Văn Học
HCM xxx5602 xxx Mai Ninh
HCM xxx8779 xxx Thanh Phong
HCM xxx9516 xxx Văn Hoàng
HCM xxx3470 xxx Văn Năm
HCM xxx2016 xxx Hoàng Minh
HCM xxx5803 xxx Minh Trung
HCM xxx8620 xxx Huỳnh Ngọc
HCM xxx0108 xxx Minh Phú
HCM xxx8065 xxx Văn Doanh
HCM xxx2070 xxx Anh Dũng
HCM xxx8680 xxx Nhật Trường
HCM xxx5404 xxx Xuân Hiền
HCM xxx2213 xxx Vinh Quang
HCM xxx9242 xxx Minh Hiển
HCM xxx9165 xxx Phương Tín
HCM xxx1286 xxx Hồng Thọ
HCM xxx9345 xxx Phước Đạt
HCM xxx1644 xxx Công Lỉnh
HCM xxx7647 xxx Thanh Sang
HCM xxx1599 xxx Lâm Ngân
HCM xxx2391 xxx Trọng Khải
HCM xxx8611 xxx Tài Thi
HCM xxx6990 xxx Dũng Hiệp
HCM xxx9537 xxx Hữu Hòa
HCM xxx2527 xxx Kim Trọng
HCM xxx5133 xxx Minh Huy
HCM xxx9179 xxx Minh Duy
HCM xxx1331 xxx Văn Chín
HCM xxx7758 xxx Hoàng Phương
HCM xxx2192 xxx Cẩm Tú
HCM xxx8220 xxx Minh Hiếu
HCM xxx6528 xxx Tiến Dũng
HCM xxx5750 xxx Khánh Duy
HCM xxx9194 xxx Hữu Chác
HCM xxx0128 xxx Trọng Thắng
HCM xxx8896 xxx Mai Thanh
HCM xxx2330 xxx Hoài Hận
HCM xxx2271 xxx Châu Đạt
HCM xxx4264 xxx Hoàng Hùng
HCM xxx9734 xxx Minh Châu
HCM xxx1706 xxx Quốc Tuấn
HCM xxx3594 xxx Anh Vũ
HCM xxx9181 xxx Vi Hải
HCM xxx2982 xxx Văn Bắc
HCM xxx3640 xxx Dạ Thảo
HCM xxx5252 xxx Hoàng Thành
HCM xxx2179 xxx Thành Trung
HN xxx1656 xxx Tiến Quyết
HN xxx0782 xxx Đình Chiến
HN xxx8464 xxx Văn Lương
HN xxx2583 xxx Văn Tuấn
HN xxx9686 xxx Hồng Anh
HN xxx1629 xxx Đức Thịnh
HN xxx6962 xxx Văn Tứ
HN xxx6757 xxx Đức Thủy
HN xxx7144 xxx Anh Dũng
HN xxx0018 xxx Thị Xuân
HN xxx3885 xxx Trung Kiên
HN xxx1212 xxx Văn Sơn
HN xxx3705 xxx Văn Loan
HN xxx5413 xxx Công Quang
HN xxx2277 xxx Ngoc Vinh
HN xxx9733 xxx Văn Hải
HN xxx2886 xxx Đình Quang
HN xxx1628 xxx Quí Bình
HN xxx9948 xxx Đức Thành
HN xxx7543 xxx Duy Phú
HN xxx0102 xxx Đình Diện
HN xxx7833 xxx Văn Tuấn
HN xxx5674 xxx Văn Bách
HN xxx6678 xxx Phúc Thủy
HN xxx1066 xxx Văn Thủy
HN xxx2646 xxx Hải Linh
HN xxx5128 xxx Văn Quang
HN xxx8414 xxx Đức Nam
HN xxx9629 xxx Đình Sắn
HN xxx1305 xxx Bảo Ngọc
HN xxx0647 xxx Ngọc Hải
HN xxx9061 xxx Văn Quang
HN xxx9486 xxx Văn Dương
HN xxx6002 xxx Văn Sơn
HN xxx7638 xxx Đức Hùng
HN xxx1910 xxx Việt Anh
HN xxx5275 xxx Thanh Liêm
HN xxx5484 xxx Văn Tuấn
HN xxx2618 xxx Phúc Quyền
HN xxx9013 xxx Thu Lan
HN xxx1717 xxx Văn Thành
HN xxx7903 xxx Hữu Hóa
HN xxx3330 xxx Văn Hùng
HN xxx3597 xxx Văn Sơn
HN xxx7023 xxx Vũ Đại
HN xxx7867 xxx Văn Huỳnh
HN xxx1144 xxx Như Hùng
HN xxx7654 xxx Văn Qúy
HN xxx0998 xxx Minh Phương
HN xxx4390 xxx Duy Khải
HN xxx2859 xxx Đình Tú
HN xxx3759 xxx Quốc Việt
HN xxx8599 xxx Văn Đông
HN xxx9874 xxx Quang Bình
HN xxx7250 xxx Hồng Quân
HN xxx9383 xxx Phi Dương
HN xxx9342 xxx Văn Minh
HN xxx7080 xxx Thành Công
HN xxx7235 xxx Đức Tiến
HN xxx1122 xxx Đình Hiển
HN xxx8059 xxx Văn Đồi
HN xxx5973 xxx Xuân Quyết
HN xxx2022 xxx Mạnh Cường
HN xxx0418 xxx Ngọc Sơn
HN xxx0776 xxx Văn Minh
HN xxx2175 xxx Minh Định
HN xxx2629 xxx Đình Tiến
HN xxx7787 xxx Long Hải
HN xxx0300 xxx Văn Chuyên
HN xxx4265 xxx Huy Quang
HN xxx2420 xxx Quang Vinh
HN xxx1827 xxx Viết Quý
HN xxx0028 xxx Sùng Giang
HN xxx1108 xxx Thế Vĩnh
HN xxx6160 xxx Văn Hiệp