[GRAB GIAO THỨC ĂN HÀ NỘI] CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG ĐỐI TÁC CHUYÊN TỪ 13/05/2019