[GRABBIKE HCM] CT MỚI, ÁP DỤNG TỪ 18/06/2018, THAY THẾ CHO CT THƯỞNG TĂNG TRƯỞNG TUẦN