[GRABBIKE HÀ NỘI] THƯỞNG TÍCH LŨY NGỌC, ÁP DỤNG TỪ 22/10/2018, THAY THẾ CHO CT THƯỞNG THEO CUỐC XE TRƯỚC ĐÓ