[GBE HCM] Thông báo thay đổi mức phí dịch vụ dành cho ĐỐI TÁC MỚI tham gia GrabBike từ 07/05/2017