[Grab 2 bánh Toàn Quốc] Gói đồng phục Grab (mẫu mới) & quy chuẩn đồng phục, áp dụng từ 14/10/2019