[GRABBIKE HCM] ĐỔI ĐỒNG PHỤC CŨ NHẬN MỚI, ÁP DỤNG TỪ 10/09/2018, ĐT NHẬN ĐƯỢC TIN NHẮN TỪ GRAB MỚI ĐƯỢC ĐỔI