[GRABBIKE] DANH SÁCH ĐỐI TÁC BỊ NGỪNG KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN DO HÀNH VI GIAN LẬN (cập nhật từ 19 đến 25/11/2018)

Quý Đối Tác thân mến, 
Những hành vi gian lận nghiêm trọng được quy định trong bộ Quy Tắc Ứng Xử Đối Tác cần tránh như:
  • Gian lận có tổ chức: Phối hợp tạo cuốc với người nhà, khách quen và Đối Tác khác
  • Tự tạo cuốc xe, sử dụng ứng dụng khách hàng tạo cuốc xe
  • Cuốc xe hủy nhưng vẫn chở hoặc nhấn đón khách và không chở
  • Sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào ứng dụng Grab
  • Cố tình tắt 3G/4G định vị trong quá trình hoạt động (chở khách)
Từ 19 đến 25/11/2018, hệ thống Grab đã phát hiện các Đối Tác vi phạm những quy định trên và tiến hành ngưng kích hoạt tài khoản, danh sách như sau:
Cuốc xe hủy nhưng thực tế vẫn chở khách nhằm gian lận cước phí
Khu vực Mã số ID Tên Đối Tác
Quảng Ninh xxx3762 xxx Anh Tuấn
Quảng Ninh xxx1364 xxx Văn Thưởng
Cần Thơ xxx3751 xxx Bá Phúc
Đà Nẵng xxx8811 xxx Phước Đoàn
Đà Nẵng xxx3491 xxx Văn Đại
Đà Nẵng xxx1621 xxx Xuân Hiếu
Đà Nẵng xxx3243 xxx Văn Trường
Đà Nẵng xxx2920 xxx Tấn Nghiệp
Đà Nẵng xxx1503 xxx Đức Duy
Đà Nẵng xxx6791 xxx Kim Kha
Đà Nẵng xxx2044 xxx Văn Lực
Đà Nẵng xxx8390 xxx Ngọc Minh
Đà Nẵng xxx1984 xxx Viết Mỹ
Đà Nẵng xxx7479 xxx Văn Tỵ
Đà Nẵng xxx0121 xxx Cảnh Phú
Đà Nẵng xxx7916 xxx Trọng Duy
Nha Trang xxx6261 xxx Phúc Lộc
Nha Trang xxx4540 xxx Hoài Thanh
Buôn Ma Thuột xxx7666 xxxThanh Nhàn
TP. HCM xxx8486 xxx Văn Thông
TP. HCM xxx0560 xxx Trung Tải
TP. HCM xxx0132 xxx Đức Năng
TP. HCM xxx0900 xxx Ngọc Huy
TP. HCM xxx6074 xxx Thành Đây
TP. HCM xxx6365 xxx Minh Luân
TP. HCM xxx9468 xxx Trọng Tân
TP. HCM xxx6244 xxx Nhã C
TP. HCM xxx7648 xxx Ngọc Mạnh
TP. HCM xxx1727 xxx Xuân Hiệp
TP. HCM xxx6141 xxx Hữu Long
TP. HCM xxx9006 xxx Văn Sướng
TP. HCM xxx8802 xxx Minh Hoàn
TP. HCM xxx0134 xxx Công Nghĩa
TP. HCM xxx3958 xxx Văn Tỷ
TP. HCM xxx2380 xxx Văn Doanh
TP. HCM xxx4280 xxx Văn Hợp
TP. HCM xxx8509 xxx Hải Long
TP. HCM xxx0537 xxx Tiến Nam
TP. HCM xxx0866 xxx Anh Dũng
TP. HCM xxx2947 xxx Hoàng Tiến
TP. HCM xxx6802 xxx Sỹ Thắng
TP. HCM xxx8277 xxx Ngọc Thảo
TP. HCM xxx3467 xxx Văn Thẻn
TP. HCM xxx1721 xxx Thanh Chi
TP. HCM xxx5701 xxx Hoàng Đa
TP. HCM xxx9961 xxx Văn Toàn
TP. HCM xxx4233 xxx Văn Hội
TP. HCM xxx4901 xxx Văn Quyền
TP. HCM xxx3201 xxx Văn Tấn
TP. HCM xxx3213 xxx Hữu Trí
TP. HCM xxx1911 xxx Văn Sĩ
TP. HCM xxx3345 xxx Văn Chạt
TP. HCM xxx4779 xxx Quốc Hùng
TP. HCM xxx8322 xxx Xuân Chiến
TP. HCM xxx3585 xxx Minh Đạt
TP. HCM xxx3964 xxx Bá Thùy
TP. HCM xxx6765 xxx Công Hòa
TP. HCM xxx8877 xxx Xuân Trường
TP. HCM xxx0874 xxx Thế Hiển
TP. HCM xxx6412 xxx Văn Phát
TP. HCM xxx1610 xxx Thành Long
TP. HCM xxx9011 xxx Văn Huấn
TP. HCM xxx8682 xxx Quốc Kiệt
TP. HCM xxx7875 xxx Hoàng Chương
TP. HCM xxx8086 xxx Văn Hoài
TP. HCM xxx3185 xxx Thanh Châu
TP. HCM xxx3456 xxx Văn Tí
TP. HCM xxx2429 xxx Văn Hoàng
TP. HCM xxx3542 xxx Văn Lượng
TP. HCM xxx3548 xxx Hữu Nghĩa
TP. HCM xxx8099 xxx Trung Thành
TP. HCM xxx0034 xxx Văn Tính
TP. HCM xxx0764 xxx Thanh Phong
TP. HCM xxx7653 xxx Đăng Sỹ
TP. HCM xxx5599 xxx Công Minh
TP. HCM xxx4807 xxx Đình Nam
TP. HCM xxx6561 xxx Hữu Đức
TP. HCM xxx8243 xxx Văn Lướt
TP. HCM xxx0633 xxx Thúc Đăng
TP. HCM xxx4245 xxx Văn Hà
TP. HCM xxx3696 xxx Văn Tiền
TP. HCM xxx4193 xxx Đức Trung
TP. HCM xxx1259 xxx Ngọc Minh
TP. HCM xxx5290 xxx Văn Chính
TP. HCM xxx7339 xxx Sỹ Nhượng
TP. HCM xxx5671 xxx Đình Thuận
TP. HCM xxx2417 xxx Quốc Dũng
TP. HCM xxx0821 xxx Thành Đạt
TP. HCM xxx6085 xxx Xuân Hạnh
TP. HCM xxx0059 xxx Hoàng An
TP. HCM xxx3315 xxx Danh Yên
TP. HCM xxx1957 xxx Thạch Anl
TP. HCM xxx0649 xxx Bá Vạn
TP. HCM xxx8084 xxx Vĩ Nam
TP. HCM xxx7927 xxx Văn Khánh
TP. HCM xxx0757 xxx Anh Tuấn
TP. HCM xxx2051 xxx Tuấn Cường
TP. HCM xxx0875 xxx Hoàng Sơn
TP. HCM xxx8007 xxx Văn Út
TP. HCM xxx8418 xxx Ngọc Duy
TP. HCM xxx2576 xxx Văn Hảo
TP. HCM xxx7416 xxx Văn Nguyên
TP. HCM xxx6061 xxx Trung Tiến
TP. HCM xxx1210 xxx Viết Mỹ
TP. HCM xxx6747 xxx Bá Tâm
TP. HCM xxx5464 xxx Hoàng Huynh
TP. HCM xxx1868 xxx Gia Minh
TP. HCM xxx9863 xxx Hậu Giang
Hà Nội xxx6404 xxx  Quang Ninh
Hà Nội xxx3846 xxx Huỳnh Đức
Hà Nội xxx0258 xxx Thế Huy
Hà Nội xxx9032 xxx Văn Thắng
Hà Nội xxx9182 xxx Ngọc Minh
Hà Nội xxx4178 xxx Văn Bình
Hà Nội xxx1134 xxx Thu Trang
Hà Nội xxx8041 xxx Nguyễn Chung
Hà Nội xxx2932 xxx Hữu Công
Hà Nội xxx0823 xxx Minh Tùng
Hà Nội xxx9721 xxx Trần Tiến
Hà Nội xxx9100 xxx Đình Minh
Hà Nội xxx4596 xxx Thành Công
Hà Nội xxx6146 xxx Đình Huân
Hà Nội xxx3231 xxx Viết Hậu
Hà Nội xxx4360 xxx Quang Hưng
Hà Nội xxx7097 xxx Mạnh Cường
Hà Nội xxx8329 xxx Văn Tài
Hà Nội xxx1559 xxx Quang Việt
Hà Nội xxx7970 xxx Thế Quyền
Hà Nội xxx5667 xxx Xuân Toàn
Hà Nội xxx4045 xxx Chí Thành
Hà Nội xxx0748 xxx Đức Hải
Hà Nội xxx5719 xxx Văn Quý
Hà Nội xxx8090 xxx Hải Sơn
Hà Nội xxx3939 xxx Văn Tuyên
Hà Nội xxx2271 xxx Đình Đạt
Hà Nội xxx8796 xxx Văn Mạnh
Hà Nội xxx4342 xxx Việt Vinh
Hà Nội xxx4854 xxx Văn Đông
Hà Nội xxx6045 xxx Xuân Linh
Hà Nội xxx0506 xxx Việt Hùng
Hà Nội xxx8497 xxx Quý Quỳnh
Hà Nội xxx6797 xxx Dũng Quý
Hà Nội xxx7081 xxx Văn Tùng
Hà Nội xxx5156 xxx Trí Lương
Hà Nội xxx1230 xxx Đức Trọng
Hà Nội xxx6111 xxx Văn Thế
Hà Nội xxx6359 xxx Phương Thảo
Hà Nội xxx4591 xxx Đại Dư
Hà Nội xxx8123 xxx Anh Tuấn
Hà Nội xxx2404 xxx Duy Khánh
Hà Nội xxx4539 xxx Minh Tiến
Hà Nội xxx7677 xxx Công Minh
Hà Nội xxx0688 xxx Anh Một
Hà Nội xxx4680 xxx Vũ Văn
Hà Nội xxx6435 xxx Văn Toàn
Hà Nội xxx8780 xxx Văn Anh
Hà Nội xxx5423 xxx Đức Thắng
Hà Nội xxx1630 xxx Văn Sơn
Hà Nội xxx3932 xxx Văn Khu
Hà Nội xxx4608 xxx Quốc Tuân
Hà Nội xxx2155 xxx Văn Thanh
Hà Nội xxx1084 xxx Trung Thành
Hoàn thành chuyến xe nhưng thực tế không chở khách hoặc thực hiện thao tác đón khách  / hoàn thành chuyến xe không đúng vị trí
Khu vực Mã số ID Tên Đối Tác
Quảng Ninh xxx2511 xxx Văn Linh
Đà Nẵng xxx1629 xxx Quốc Thể
TP. HCM xxx0138 xxx Minh Nhật
TP. HCM xxx2323 xxx Mậu Phong
TP. HCM xxx8261 xxx Hữu Tiến
TP. HCM xxx3821 xxx Mạnh Toàn
TP. HCM xxx0638 xxx Hoàng Nguyên
TP. HCM xxx0719 xxx Thanh Tú
TP. HCM xxx3065 xxx Tuấn Sang
TP. HCM xxx0534 xxx Tấn Hùng
TP. HCM xxx7532 xxx Văn Tâm
TP. HCM xxx6665 xxx Trung Hiền
Hà Nội xxx3993 xxx Hoài Nam
Hà Nội xxx9556 xxx Mạnh Tiến
Hà Nội xxx4496 xxx Xuân Quí
Hà Nội xxx2063 xxx Ngọc Đức
Hà Nội xxx9186 xxx Minh Tiến
Hà Nội xxx3360 xxx Văn Thắng
Hà Nội xxx6320 xxx văn Thắng
Hà Nội xxx8134 xxx Minh Ngọc
Hà Nội xxx2927 xxx Anh Tuấn
Hà Nội xxx0150 xxx Thị Oanh
Hà Nội xxx0382 xxx Khắc Khoa
Hà Nội xxx5036 xxx Đức Thịnh
Hà Nội xxx0250 xxx Văn Tuấn
Hà Nội xxx9979 xxx Đình Khang
Hà Nội xxx5828 xxx Ngọc Kỳ
Hà Nội xxx7961 xxx Khương Duy
Hà Nội xxx1744 xxx Xuân Quân
Hà Nội xxx6087 xxx Đình Hùng
Hà Nội xxx4809 xxx Công Dũng
Hà Nội xxx9973 xxx Huy Hạnh
Hà Nội xxx1296 xxx Tiến Triều
Hà Nội xxx7494 xxx Ngọc Huy
Hà Nội xxx1046 xxx Ngọc Điền
Phối hợp hoặc nhờ khách quen, đối tác khác, người thân, bạn bè tạo cuốc xe cho đối tác
Khu vực Mã số ID Tên Đối Tác
Đà Nẵng xxx5832 xxx Văn Hưng
TP. HCM xxx1578 xxx Chí Nghĩa
TP. HCM xxx8397 xxx Lý Dưỡng
TP. HCM xxx8951 xxx Sơn Hát
TP. HCM xxx4390 xxx Quốc Huy
TP. HCM xxx4069 xxx Ngọc Vẹn
TP. HCM xxx0970 xxx Xuân Trường
TP. HCM xxx6450 xxx Đình Hiếu
TP. HCM xxx2472 xxx Đức Duy
TP. HCM xxx8028 xxx Thanh Hùng
TP. HCM xxx6704 xxx Quốc Minh
TP. HCM xxx3406 xxx Tuấn Anh
TP. HCM xxx8992 xxx Văn Quang
TP. HCM xxx4723 xxx Bé Thanh
TP. HCM xxx4579 xxx Hoàng Công
TP. HCM xxx7052 xxx Thanh Tiển
TP. HCM xxx9808 xxx Ngọc Quang
TP. HCM xxx0367 xxx Văn Chiến
TP. HCM xxx3465 xxx Văn Tuấn
TP. HCM xxx1799 xxx Nhơn Nghĩa
TP. HCM xxx7891 xxx Văn Cường
TP. HCM xxx5491 xxx Duy Phương
TP. HCM xxx0845 xxx Mộng Lân
TP. HCM xxx6591 xxx Ngọc Bình
TP. HCM xxx8842 xxx Phước Đại
TP. HCM xxx8014 xxx Đức Phú
TP. HCM xxx6122 xxx Trí Bảo
TP. HCM xxx5540 xxx Văn Truyền
TP. HCM xxx8044 xxx Thừa Hợp
TP. HCM xxx9579 xxx Minh Tâm
TP. HCM xxx4511 xxx Văn Hậu
TP. HCM xxx9084 xxx Mạnh Thắng
TP. HCM xxx4619 xxx Ngọc Nam
TP. HCM xxx8082 xxx Đức Thành
TP. HCM xxx0835 xxx Cao Nghĩa
TP. HCM xxx9035 xxx Văn Tuấn
TP. HCM xxx0029 xxx Quốc Bảo
TP. HCM xxx7663 xxx Bảo Thạch
TP. HCM xxx1152 xxx Hữu Tâm
TP. HCM xxx5577 xxx Trần Chiến
TP. HCM xxx7853 xxx Thanh Truyền
TP. HCM xxx6781 xxx Thành Đạt
TP. HCM xxx7882 xxx Văn Tấn
TP. HCM xxx0820 xxx Văn Trường
TP. HCM xxx7396 xxx Thái Toàn
TP. HCM xxx0724 xxx Quốc Đạt
TP. HCM xxx4413 xxx Bá Hùng
TP. HCM xxx7735 xxx Mạnh Chiến
TP. HCM xxx5235 xxx Ngọc Nam
TP. HCM xxx8652 xxx Công Minh
TP. HCM xxx7932 xxx Văn Bỉ
TP. HCM xxx5782 xxx Quốc Chiến
TP. HCM xxx5235 xxx Bảo Anh
TP. HCM xxx8495 xxx Tấn Đạt
TP. HCM xxx4687 xxx Văn Khoa
TP. HCM xxx9390 xxx Ngọc Đức
TP. HCM xxx2004 xxx Đình Thưởng
TP. HCM xxx0820 xxx Văn Trường
TP. HCM xxx4644 xxx Bảo Linh
TP. HCM xxx2554 xxx Ngọc Tuấn
TP. HCM xxx8417 xxx Văn Long
TP. HCM xxx2530 xxx Lập Hào
TP. HCM xxx3036 xxx Tấn Lộc
Hà Nội xxx5603 xxx Trọng Đức
Hà Nội xxx1644 xxx Ngọc Quân
Hà Nội xxx1470 xxx Thiên Tứ
Hà Nội xxx7497 xxx Văn Đông
Hà Nội xxx3416 xxx Văn Anh
Hà Nội xxx5679 xxx Văn Nam
Hà Nội xxx1364 xxx Tiến Thành
Hà Nội xxx0753 xxx Xuân Nam
Hà Nội xxx4511 xxx Bẩy Long
Hà Nội xxx0619 xxx Thanh Tùng
Hà Nội xxx9870 xxx Bá Khỏe
Hà Nội xxx3586 xxx Đức Long
Hà Nội xxx3213 xxx Công Tuấn
Hà Nội xxx6934 xxx Tiến Duy
Hà Nội xxx2812 xxx Vũ Linh
Hà Nội xxx2448 xxx Ngọc Sơn
Hà Nội xxx6692 xxx Vũ Long
Hà Nội xxx6360 xxx Đức Sơn
Hà Nội xxx6301 xxx Công Trứ
Hà Nội xxx6503 xxx Anh Bảo
Hà Nội xxx2420 xxx Khánh Huyền
Hà Nội xxx6623 xxx Thế Thao
Hà Nội xxx1737 xxx Minh Hiếu
Hà Nội xxx0450 xxx Văn Sơn
Hà Nội xxx7115 xxx Ngọc Hải
Hà Nội xxx2625 xxx Hồng Đức
Sử dụng ứng dụng khách hàng tự tạo cuốc xe
Khu vực Mã số ID Tên Đối Tác
Nha Trang xxx4562 xxx Phi Hùng
Nha Trang xxx9270 xxx Quốc Bảo
Đà Nẵng xxx7895 xxx Công Hậu
Đà Nẵng xxx8308 xxx Đại Thắng
Đà Nẵng xxx1424 xxx Đình Tiến
Đà Nẵng xxx2385 xxx Vĩnh Tường
Đà Nẵng xxx5633 xxx Hùng Cường
Đà Nẵng xxx5935 xxx Phi Thái
Đà Nẵng xxx7600 xxx Văn Đại
Đà Nẵng xxx5753 xxx Văn Thu
Đà Nẵng xxx0377 xxx Xuân Đức
Đà Nẵng xxx7939 xxx Đắc Lành
Đà Nẵng xxx3014 xxx Đình Minh
Đà Nẵng xxx2399 xxx Ngọc Hải
TP. HCM xxx4530 xxx Quốc Trung
TP. HCM xxx8960 xxx Văn Hải
TP. HCM xxx0015 xxx Ngọc Bằng
TP. HCM xxx9710 xxx Văn Đức
TP. HCM xxx0374 xxx Hoàng Phúc
TP. HCM xxx4218 xxx Quốc Chiến
TP. HCM xxx5572 xxx Hoàng Bình
TP. HCM xxx1355 xxx Tiến Chức
Hà Nội xxx2390 xxx Phương Nam
Hà Nội xxx1000 xxx Văn Chinh
Hà Nội xxx8820 xxx Minh Trí
Hà Nội xxx4830 xxx Duy Khánh
Hà Nội xxx8788 xxx Đăng Đại
Hà Nội xxx8153 xxx Văn Toản
Hà Nội xxx6539 xxx Đức Việt
Hà Nội xxx9297 xxx Đình Hùng
Hà Nội xxx9873 xxx Quang Cảnh
Hà Nội xxx8153 xxx Văn Quân
Hà Nội xxx3651 xxx Ngọc Tú
Hà Nội xxx9879 xxx Tiến Dũng
Hà Nội xxx7320 xxx Như Thế
Hà Nội xxx8024 xxx Văn Chử
Hà Nội xxx6308 xxx Duy Vương
Hà Nội xxx2596 xxx Ngô Tuyên
Hà Nội xxx6923 xxx Văn Cường
Hà Nội xxx7378 xxx Công Đáng
Hà Nội xxx1049 xxx Đăng Khôi
Hà Nội xxx3476 xxx Trung Đức
Hà Nội xxx8359 xxx Huy Phát
Hà Nội xxx5710 xxx Văn Vương
Kính mong quý Đối Tác lưu ý và chấp hành Quy Tắc Ứng Xử để đảm bảo quyền lợi của mình.
Đội ngũ GrabBike trân trọng.