[GRABBIKE ĐÀ NẴNG – CẦN THƠ – NHA TRANG, KHÁNH HÒA] CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO DOANH THU áp dụng từ 23/04 – 27/05/2018