Ưu đãi 10% cho người bạn mới nạp tiền điện thoại

Từ ngày 14/10 đến 20/10/2020, nhận ngay ưu đãi giảm 10% trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” cho lần đầu nạp tiền điện thoại/ mua mã thẻ nạp qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.

 

Lưu ý

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu nạp tiền điện thoại/ mã thẻ nạp qua Ví Moca trên ứng dụng Grab.
 • Khi thực hiện thao tác nạp tiền điện thoại, bạn vui lòng chọn “Duyệt tất cả ưu đãi /Browse all rewards” ở màn hình “Kiểm tra chi tiết/ Review Details” để áp dụng ưu đãi giảm 10%.

Điều kiện và điều khoản áp dụng:

  • Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được ưu đãi 10% nạp tiền điện thoại trong mục “My Rewards/Ưu đãi của tôi”
  • Số lượt khuyến mãi có giới hạn trong ngày, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
  • Số lượng nạp tiền điện thoại và mã thẻ nạp có giới hạn trong ngày.
  • Chỉ áp dụng cho phiên bản ứng dụng mới nhất.
  • Grab có quyền từ chối gửi ưu đãi nếu phát hiện gian lận.