Training

Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng Grab Driver

Grab Driver là ứng dụng dành riêng cho Đối tác giúp kết nối Khách hàng và Đối tác đang hoạt động trong hệ thống của Grab, hỗ trợ Đối tác từ giai đoạn nhận cuốc, đón khách và hoàn thành cuốc xe. Ngoài ra, ứng dụng Grab Driver còn có những tính năng hữu ích khác như: bản đồ nhu cầu đặt xe, tra cứu chương trình thưởng, hỗ trợ trực tuyến… Thông qua đoạn video clip thời lượng 15 phút dưới đây, Đối tác sẽ được cung cấp các thông tin sau:

  1. Cách nhận diện cuốc xe
  2. Quy trình hoàn thành cuốc xe