Terms and Conditions for GrabRewards

รับสิทธิพิเศษจาก booking.com ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Genius

 • สถานะสมาชิก Genius บน Booking.com ซึ่งเป็นอภินันทนาการ (“ข้อเสนอ”) นั้นมอบให้กับสมาชิก Grab ระดับ Platinum ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และเมียนมาร์
 • การเปิดใช้สถานะสมาชิกนี้จะต้องดำเนินการภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 ถึง 31 ธันวาคม 2019 (“ช่วงเปิดใช้สถานะ”)
 • สิทธิประโยชน์ Genius ที่มอบให้สมาชิก Platinum ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่สามารถโอนให้ผู้ใช้รายอื่นได้
 • เพื่อรักษาสถานะสมาชิก Genius หลังสิ้นสุดช่วงเปิดใช้สถานะ สมาชิก Platinum ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องทำการจองเว็บไซต์โปรโมชันและเข้าพักให้เรียบร้อยครบ 2 รายการภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เปิดใช้สถานะหรืออัปเกรดเป็นแอคเคาท์สมาชิก Genius โดยเว็บไซต์โปรโมชันสามารถเข้าถึงได้จากหน้า “รีวอร์ดของฉัน” ในแอป Grab หลังรับสิทธิ์สถานะสมาชิก
 • Grab และ/หรือ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อเสนอ และ/หรือเปลี่ยนข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับเป็นสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยใช้ดุลยพินิจของตนเอง
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

booking.com ส่วนลด 8%

 • ข้อเสนอใช้ได้กับผู้ใช้ Grab ระดับ Platinum และ Gold เท่านั้น
 • ผู้ใช้ระดับ Platinum และ Gold จะได้รับส่วนลด 8% เมื่อจองที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการบนเว็บไซต์โปรโมชัน โดยเว็บไซต์โปรโมชันสามารถเข้าถึงได้จากหน้า “รีวอร์ดของฉัน” ในแอป Grab หลังรับสิทธิ์สถานะสมาชิก
 • ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ
 • ข้อเสนอใช้ได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562
 • ข้อเสนอใช้ได้กับที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ข้อเสนอไม่สามารถใช้ได้กับที่พักซึ่งกำหนดให้ชำระเงิน ณ ที่พัก
 1. สิทธิประโยชน์จาก GrabRewards – Agoda (“สิทธิประโยชน์”) นี้สำหรับผู้ใช้ระดับ Platinum Gold และ Silver ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ใช้ระดับ Platinum จะได้รับส่วนลด 250 บาท เมื่อมูลค่าจองขั้นต่ำ 2,500 บาท
 3. ผู้ใช้ระดับ Gold และ Silver จะได้รับส่วนลด 200 บาท เมื่อมูลค่าจองขั้นต่ำ 2,500 บาท
 4. สิทธิประโยชน์นี้สามารถแลกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสามารถใช้จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยสามารถใช้ได้กับที่พักทั่วโลก
 5. สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้ได้กับการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบชำระเงินที่โรงแรม) โดยต้องทำรายการผ่าน www.agoda.com/grabth และใส่รหัสส่วนลดที่แลกมาจากแค็ตตาล็อก GrabRewards ในแอปพลิเคชัน Grab ประเทศไทยเท่านั้น
 6. สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้ได้กับโรงแรมที่ติดแท็ก “สามารถใช้รหัสส่วนลดได้” ที่ชนิดห้องพักที่ปรากฎขึ้นจากการค้นหาเท่านั้น
 7. สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้ได้กับมูลค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 8. สิทธิประโยชน์ส่วนลดจะปรากฎให้เห็นหลังจากใส่รหัสส่วนลดในหน้าชำระเงินบน www.agoda.com/grabth เท่านั้น
 9. รหัสส่วนลดแต่ละรหัสที่ได้รับจากแค็ตตาล็อก GrabRewards ในแอปพลิเคชัน Grab ประเทศไทยสามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะนับว่าเป็นรหัสส่วนลดที่ใช้แล้วก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการจองห้องพัก รหัสส่วนลดไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้งานได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 10. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นใด ไม่สามารถนำไปสะสมเพื่อใช้ในคราวอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ Agoda ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงบัตรของขวัญ ข้อเสนอ รีวอร์ด Loyalty Program ส่วนลด แพ็กเกจ และบัตรกำนัล เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 11. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รหัสส่วนลดไม่สามารถนำไปขายต่อได้
 12. Agoda ไม่สามารถรับประกันการบริการอย่างไม่ต่อเนื่องบน www.agoda.com/grabth ได้
 13. การจองผ่าน www.agoda.com/grabth จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานของ Agoda
 14. Grab และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้ ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของ Agoda และ Grab ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
 15. Grab และ Agoda สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีความรับผิดใดๆทั้งสิ้น