จรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ

แกร็บมีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดจรรยาบรรณคนขับ รวมถึงให้ความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อชุมชนนักขับแกร็บ เพื่อป้องกันการละเมิดที่จะส่งผลกระทบต่อการระงับการใช้งานแอพพลิเคชันแกร็บทั้งหมด พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บต้องรับทราบและตกลงในจรรยาบรรณดังนี้

จัดการเอกสารสำหรับการขับขี่

คุณต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ คุณและยานพาหนะของคุณต้องได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยตามที่ข้อบังคับกำหนด ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของคุณต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ในกรณีที่เอกสารของคุณถูกเพิกถอน หรือบริษัทมีการร้องขอ คุณมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำส่งเอกสารใหม่เมื่อเอกสารเดิมหมดอายุ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง
 • การขับขี่โดยไม่มีประกันภัยที่ถูกต้อง
 • การพยายามในการปลอมแปลงเอกสาร

การทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ หรือคุกคาม ไม่ว่ารูปแบบใดๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

การกระทำเหล่านี้ผิดกฎหมาย: การทำร้ายร่างกาย การข่มขู่ด้วยวาจา การคุกคามทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว การขู่เข็ญ และการกรรโชก ไม่กล่าวถึงเรื่องส่วนตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของใครก็ตาม ไม่ติดต่อผู้โดยสารหลังจากสิ้นสุดงานเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยเด็ดขาด หากเกิดข้อพิพาท คุณต้องไม่จัดการปัญหาด้วยตนเอง

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การกระทำความผิดทางอาญาในข้อหาต่างๆ เช่น การทำร้ายร่างกาย การคุกคามทางเพศ การข่มขืน การปล้น การฆาตกรรมและลักพาตัว
 • การข่มขู่หรือคุกคามทางเพศ (ด้วยการกระทำ) เช่น การข่มขู่ผู้โดยสาร การกล่าววาจาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้โดยสาร
 • การข่มขู่หรือคุกคามทางเพศ (ทางโทรศัพท์และข้อความ) เช่น การใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางเพศให้กับผู้โดยสาร

ห้ามก่อเหตุอาชญากรรม

หากคุณกระทำความผิดอาญาใดๆ คุณจะได้รับโทษตามกฎหมาย เช่น การลักขโมย การปล้นทรัพย์ การครอบครองสิ่งของต้องห้ามหรืออาวุธ การทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำการสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การทำร้ายร่างกายผู้โดยสารโดยเจตนาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
 • การลักขโมยทรัพย์สินของผู้โดยสาร
 • การสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้โดยสารโดยเจตนา

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรบนท้องถนน

ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือขับขี่โดยประมาทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนรายอื่นๆ สิ่งนี้จะรวมถึงการปฏิบัติตามการจำกัดความเร็ว เคารพในสัญญาณและไฟจราจร ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังในการพูดโทรศัพท์ขณะขับขี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารของคุณคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อก และคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการขับรถเป็นระยะเวลานานๆ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • ผู้โดยสารร้องเรียนว่า ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร เช่น การฝ่าไฟแดง การขับรถบนทางเท้า การขับรถย้อนศร การไม่สวมหมวกกันน็อกหรือคาดเข็มขัดนิรภัย
 • อุบัติเหตุการจราจร: อาการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่
 • อุบัติเหตุการจราจร: อาการบาดเจ็บระดับปานกลางถึงร้ายแรงโดยมีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่
 • อุบัติเหตุการจราจร: การสร้างความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่
 • ผู้โดยสารร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ (อันตราย ประมาท และเร็วเกินไป)
 • อาการเหนื่อยล้า (ง่วงนอน งีบหลับ)
 • การเสียสมาธิระหว่างขับขี่ (การพูดคุย การโทรศัพท์ การดูวิดีโอหรือยูทูป)
 • ผู้โดยสารร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (เข็มขัดนิรภัย/หมวกกันน็อก)

ดูเพิ่ม


การใช้แอลกอฮอล์ สารเสพติด หรืออาวุธ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ห้ามใช้ยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ในขณะให้บริการบนแพลตฟอร์มของแกร็บ ห้ามมิให้เก็บยาเสพติด ขวดสุรา และอาวุธไว้ในยานพาหนะของคุณ หากผู้โดยสารมั่นใจว่าคุณตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางได้ทันทีและแจ้งให้บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ห้ามมิให้รับหรือนำส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายและสินค้าที่เป็นอันตราย หากคุณพบวัตถุต้องสงสัย กรุณาแจ้งแกร็บและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การครอบครองยาเสพติด หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • การขับขี่ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา
 • การครอบครองอาวุธโดยเก็บไว้ในยานพาหนะ

ดูแลยานพาหนะของคุณ

ดูแลยานพาหนะของคุณให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยยึดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยยานพาหนะที่คุณใช้ต้องเป็นยานพาหนะที่ลงทะเบียนไว้กับแกร็บ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การใช้ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้กับแกร็บ
 • ผู้โดยสารร้องเรียนเรื่องกลิ่นหรือความสกปรก
 • ผู้โดยสารร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพรถ (สภาพรถเก่า ไม่มีที่จับ ไม่มีที่วางเท้า)

ห้ามเลือกปฏิบัติ

คุณห้ามปฏิเสธที่จะให้บริการ หรือวิจารณ์บุคคลใดๆ เนื่องด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือคุณสมบัติอื่นๆ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การแสดงความเห็นในทางดูถูกเหยียดหยามด้วยวาจาหรือการส่งข้อความ

ดำเนินการต่อผู้ใช้บริการแกร็บด้วยความยุติธรรม

รับผิดชอบเที่ยวการเดินทางที่คุณได้ยอมรับงานแล้ว โดยไม่ยกเลิกงานหรือโอนงานให้กับบุคคลอื่นอย่างไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ห้ามมิให้กำหนดราคาด้วยตนเองและไม่ใช้เส้นทางที่มีระยะทางไกลกว่าความจำเป็น ยอมรับรหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดที่มอบให้กับผู้โดยสาร คุณต้องไม่นำบุคคลอื่นหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในยานพาหนะของคุณในขณะที่คุณให้บริการแกร็บ คุณจำเป็นต้องรอผู้โดยสารภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การรับผู้โดยสารอื่นในขณะที่มีผู้โดยสารอยู่ในยานพาหนะอยู่แล้ว
 • การเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าตามที่แจ้งไว้ในหน้าแอปพลิเคชันหรือมากกว่าค่าโดยสารที่ระบุไว้บนมิเตอร์
 • การเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินสดจากงานที่ผู้โดยสารเลือกชำระผ่านแกร็บเพย์
 • การให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง การให้ผู้โดยสารลงจากรถโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม หรือ การทิ้งพัสดุของผู้โดยสารระหว่างทาง
 • การปฏิเสธส่วนลดจากโปรโมชันที่ผู้โดยสารใช้

ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแกร็บ

แต่งกายสุภาพและเหมาะสมตลอดเวลา สวมใส่เครื่องแบบของแกร็บ (ถ้ามี) สนทนากับผู้โดยสารอย่างสุภาพ และดำเนินการตามคำร้องขอที่เหมาะสมจากผู้โดยสาร เช่น การปรับแอร์ในรถหรือการเพิ่มลดระดับเสียงของวิทยุ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่มาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางเมื่อมีการร้องขอ ผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเดินทางด้วยยานพาหนะที่สะอาดและปลอดบุหรี่

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การแสดงพฤติกรรมหยาบคายหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้โดยสารหรือร้านค้า
 • การแสดงอาการไม่พอใจ หรือตะโกนด่าผู้อื่น ในขณะที่มีผู้โดยสาร หรือในที่สาธารณะระหว่างการให้บริการ
 • การใช้โทรศัพท์หรือลำโพงที่ส่งเสียงดังระหว่างเที่ยวการเดินทาง

ดูแลประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสาร

ติดต่อและรอผู้โดยสารที่จุดนัดพบ และยินยอมให้ผู้โดยสารลงจากรถบริเวณจุดส่งที่ผู้โดยสารเลือกไว้ ยืนยันตัวตนผู้โดยสารก่อนเดินทาง ตกลงเส้นทางในการเดินทางกับผู้โดยสาร จบงานเมื่อผู้โดยสารลงจากยานพาหนะหรือส่งรายการคำสั่งซื้อแล้ว อย่าชักชวนให้ผู้โดยสารทำการจองโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์ม หรือแนะนำแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการรายอื่นแก่ผู้โดยสาร ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือสิ่งของที่นำส่ง รวมถึงจัดการอาหารหรือสิ่งของที่นำส่งให้อยู่ในหีบห่อที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การแอบเปลี่ยนอาหารหรือสิ่งของที่นำส่ง
 • การเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้โดยสาร
 • การส่งผู้โดยสารลงในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้โดยสาร
 • การนำเสนอผู้บริการอื่นระหว่างที่ให้บริการผู้โดยสารของแกร็บ

ในกรณีฉุกเฉิน…

ให้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งแล้ว ให้ติดต่อแกร็บเพื่อรายงานถึงเหตุการณ์ การติดต่อเบอร์ฉุกเฉินของ Grab ในกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน อาจส่งผลต่อการใช้งานของบัญชีของคุณได้​

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การไม่แจ้งแกร็บให้ทราบถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุจราจร

กระทำด้วยความสุจริต

ไม่กระทำการทุจริตต่อแกร็บ ไม่ว่าด้วยวิธีใด เช่น การแบ่งปันหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ซ้ำ
ใช้แอปพลิเคชันทางการของแกร็บที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play หรือ App Store เท่านั้น
ไม่ใช้งานแอปพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้บริการของแกร็บ รวมถึงการดัดแปลงอุปกรณ์
ไม่ทำการจบงานโดยปราศจากการรับผู้โดยสารหรือการจัดการคำสั่งซื้อ
ข้อมูลที่แจ้งเพื่อสร้างและใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ การโต้แย้งเกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเสมอ
ใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
หากผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้ในยานพาหนะของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้แกร็บทราบและนำสิ่งของเหล่านั้นส่งคืนผู้โดยสารหรือแกร็บ

ไม่ป้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่เกิดขึ้นในแอปของแกร็บ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การจบงานโดยไม่มีผู้โดยสาร หรือคำสั่งซื้อ
 • การกระทำการจองเองหรือทำการจองแบบโดยเตรียมการไว้ล่วงหน้า
 • การกระทำรูปแบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนให้เล่นพนัน
 • การแบ่งปันบัญชีผู้ใช้ให้ผู้อื่นใช้หรือใช้บัญชีผู้ใช้ของคนขับรายอื่นในการให้บริการส่งผู้โดยสาร/ส่งอาหาร/ส่งพัสดุ
 • การครอบครองทรัพย์สินของผู้โดยสารไว้เกินกว่า 24 ชั่วโมง
 • เสนอและเรียกเก็บค่าบริการจากบริการอื่นๆ นอกเหนือจากบริการของแกร็บให้แก่ผู้โดยสาร เช่น ซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการที่ไม่ได้เกิดขึ้นในแอป

ไม่กระทำการคุกคามพนักงานแกร็บ

ให้ความร่วมมือ ไม่ทำร้าย ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานแกร็บต่อหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์ โดยรวมถึงการถ่ายภาพหรือวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต การแอบสะกดรอยตามและขอเบอร์โทรศัพท์มือถือ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • การสบประมาทหรือข่มขู่พนักงานแกร็บ ไม่ว่าในรูปแบบใด

รักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รักษาอัตรารับงาน คะแนนดาว และอัตรายกเลิกงานให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนด

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • คะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์
 • อัตรารับงานต่ำกว่าเกณฑ์
 • อัตรายกเลิกงานสูงกว่าเกณฑ์
 • อัตราสำเร็จงานต่ำกว่าเกณฑ์

เปิดรับคำติชมและจัดเตรียมการอบรม

บริษัทให้คุณค่ากับคำชมของทั้งผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ โดยบริษัทจะคอยประเมินการปฏิบัติงานของคุณและแจ้งผลตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยคุณอาจถูกกำหนดให้เข้าร่วมการอบรมที่แกร็บจัดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของคุณ

หมวดหมู่ของการฝ่าฝืน

 • ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้เนื่องจากการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ