อิสรภาพในการเดินทางอย่างปลอดภัย

แอพพลิเคชั่นเรียกรถที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด

เราใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการอย่างปลอดภัย:

=
ตรวจสอบ
=
อบรม & ระเบีย
บปฏิบัติ
=
คุณลักษณะพิเศษ
=
ประกันอุบัติเหตุ &
24/7 ลูกค้าสัมพันธ์

ผู้บริหารใส่ใจความปลอดภัย

คำแนะนำและติชมของท่าน จะช่วยเราพัฒนาและปรับปรุงด้านความปลอดภัย ติดต่อเราได้ที่ safety.th@grab.com.