ข้อมูลสำคัญสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับและคนส่งอาหาร

เงื่อนไขและข้อตกลง

01

สมทบทุนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

 • พาร์ทเนอร์คนขับประเภทรถยนต์และรถแท็กซี่ จะมีสิทธิ์รับ 500 บาท สมทบทุนเป็นค่าตรวจหาเชื้อ

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • พาร์ทเนอร์จะต้องแจ้งเข้ามาทางคอลเซ็นเตอร์ก่อนไปโรงพยาบาล
 • พาร์ทเนอร์ต้องส่งเอกสารใบรับรองหรือใบเสร็จผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือ

02

ค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ได้รับเชื้อโควิด-19

 • จ่ายทันที 2,000 บาท หากตรวจพบ
 • ได้รับเงินชดเชย 500 บาท ต่อวัน (สูงสุด 15 วัน) ในกรณีรักษาในโรงพยาบาล

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • สำหรับการเคลมประกันชดเชยรายได้โดยเมืองไทยประกันชีวิต
  • พาร์ทเนอร์ในพื้นที่ที่มี GrabBenefits ต้องกดแลกรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2563
  • พาร์ทเนอร์ในพื้นที่อื่นๆ ต้องสมัครเพื่อรับสิทธิ์ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม
  • ใช้ระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ส่งใบสมัคร
  • การคุ้มครองจะมีผลถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563
  • พาร์ทเนอร์ต้องส่งเอกสารใบรับรองหรือใบเสร็จผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563