A great ride experience starts with all of us. Simple acts of kindness, respect and courteousness can go a long way to maintain a safe and pleasant environment for everyone. Let’s all play our part by keeping these tips in mind on your next Grab ride.


ทำดีทำง่าย ทำได้ตลอดเวลา

กดรับผู้โดยสารเมื่อพร้อม

กด “รับผู้โดยสาร” เมื่อผู้โดยสารขึ้นรถแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด

ใช้ GrabChat

ประหยัดเงินจากการส่งข้อความหรือโทรออกด้วยการใช้ GrabChat ! ซึ่งคุณสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย แม้จะเป็นเบอร์ต่างประเทศ

ส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัย

กด “ส่งผู้โดยสาร” เมื่อผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

ความโปร่งใสคือสิ่งสำคัญ

GrabPay หรือ เงินสด

ยืนยันราคาค่าโดยสารและตรวจสอบวิธีการชำระเงินในมือถือทุกครั้ง ไม่เก็บเงินซ้ำซ้อนหรือลืมเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสาร

ยืนยันจุดส่งผู้โดยการก่อนเดินทาง

ตรวจสอบกับผู้โดยสารก่อนเดินทางให้มั่นใจว่าจุดส่งในระบบกับที่ผู้โดยสารต้องการนั้นตรงกัน

แจ้งล่วงหน้าเสมอ

แจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าหากต้องมีการคิดค่าโดยสารเพิ่มเติมก่อนออกเดินทาง

แจงค่าโดยสารอย่างละเอียด

แจงค่าโดยสารและรายการเพิ่มเติมอื่นๆ (เช่น ค่าทางด่วน) ให้กับผู้โดยสารก่อนที่จะกด “เสร็จงาน”

ขับรถอย่างระมัดระวังและปลอดภัย

แสดงความเป็นมืออาชีพ

รถต้องสะอาดและปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะอยู่ในรถ

มีจิตใจบริการ

ดูแลใส่ใจผู้โดยสารในเรื่องเล็กๆน้อยๆหากมีการร้องขอ เช่น การปรับแอร์หรือปรับเสียงวิทยุ เพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสาร

เปิดรับคำแนะนำเรื่องเส้นทางจากผู้โดยสาร

ในกรณีที่ผู้โดยสารมีเส้นทางที่อยากให้ไป พยายามรับคำแนะนำจากผู้โดยสาร หากเส้นทางนั้นไกลหรือใช้เวลามากกว่าปกติ แจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงคำแนะนำของคุณ

ช่วยยกสัมภาระของผู้โดยสาร

ช่วยผู้โดยสารในการจัดการสัมภาระหากสามารถทำได้ ซึ่งการกระทำนี้จะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการใช้บริการระหว่างคุณกับผู้โดยสาร

ทำมากกว่าหน้าที่

ของหายต้องได้คืน

ตรวจสอบอยู่เสมอว่าผู้โดยสารไม่ได้สิ่งสัมภาระหรือสิ่งของไว้บนรถของคุณ หากพบเจอสิ่งของต่างๆของผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ here.

ทำดีทำง่าย ทำได้ตลอดเวลา

เลือกบริการที่ถูกต้อง

มั่นใจว่าคุณได้เลือกบริการที่ถูกต้องของ Grab เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเซอไพรส์คุณเมื่อรถมาถึง

เรียกรถเมื่อคุณพร้อม

Try not to make your driver wait unnecessarily. Do remember, waiting charges may apply.

ไม่ยกเลิกงานหากไม่มีเหตุจำเป็น

การยกเลิกไม่ส่งผลดีต่อใครทั้งสิ้น ดังนั้นหลีกเลี่ยงการกดยกเลิกหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ

ใช้ GrabChat

ประหยัดเงินจากการส่งข้อความหรือโทรออกด้วย GrabChat ! ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับกับคนขับได้อย่างสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่ายแม้จะเป็นเบอร์ต่างประเทศ ดังนั้นใช้ GrabChat คุยกับคนขับเพื่อช่วยให้ระบุตำแหน่งได้แม่นยำขึ้น

ดูและและรักษารถที่ให้บริการ

ช่วยดูแลและรักษารถที่ให้บริการให้สะอาดและไม่ปิดประตูแรงเมื่อขึ้นหรือลงจากรถ

ความโปร่งใสคือสิ่งสำคัญ

GrabPay หรือ เงินสด

ตรวจสอบวิธีการชำระเงินในมือถือทุกครั้ง มั่นใจว่าคุณชำระเงินในจำนวนที่ถูกต้อง

เลือกจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง

คนขับจะส่งคุณที่จุดหมายปลายทางที่คุณเลือก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสับสน ให้เลือกจุดส่งที่ถูกต้องเมื่อเรียกรถ

ยืนยันค่าโดยสารก่อนเดินทาง

ยืนยันค่าโดยสารรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่าทางด่วนก่อนเดินทาง

เพื่อประสบการณ์ที่ดีและการใช้บริการที่ปลอดภัย

ตรวจสอบว่ารถและคนขับตรงกับที่ระบุไว้

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณขึ้นรถถูกคัน ก่อนที่จะเข้าไปนั่งในรถเช็คป้ายทะเบียนและรูปคนขับว่าตรงกับที่ระบุไว้ในแอพพลิเคชั่น

แจ้งผู้ขับถึงเส้นทางที่คุณต้องการ

แจ้งคนขับให้ทราบหากคุณมีเส้นทางเฉพาะที่คุณอยากให้ไป แต่ค่าโดยสารนั้นไม่ได้คิดตามระยะทางดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ไกลกว่าเดิม

ตรวจสอบสัมภาระก่อนลงรถเสมอ

ก่อนจะลงจากรถ ตรวจสอบว่าสัมภาระทุกอย่างอยู่กับคุณ ไม่ตกหล่นบนรถ

ให้คะแนนผู้ขับ

การให้คะแนนผู้ขับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้ Grab กับผู้โดยสารทุกคน โดยสามารถแสดงความเห็นและติชมได้หลังจากใช้บริการ จำไว้ว่าการให้ 5 คะแนนหมายถึงดีเยี่ยม และ 1 คะแนนหมายถึงแย่มาก