Press Centre

Others

แกร็บมอบประกันอุบัติเหตุฟรี คุ้มครองผู้โดยสารและคนขับ

ครั้งแรกในวงการธุรกิจกับการจองใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุครอบคลุมที่สุด แกร็บคาร์และแกร็บไบค์คุ้มครองคนขับและผู้โดยสารฟรี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก กรุงเทพฯ, 15 มีนาคม 2559 – แกร็บ (Grab) แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งทางบกชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยเกี่ยวกับการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีเพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้บริการแกร็บคาร์ (GrabCar) และแกร็บไบค์ (GrabBike)ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการเสนอกรมธรรม์ประกันภัยบนแพลตฟอร์มการบริการในลักษณะดังกล่าว และเป็นการคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แกร็บให้ความสำคัญอย่างมากต่อประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากรายงานความปลอดภัยบนท้องถนนขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation – WHO)[1] ระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตประชาชนราว 316,000 คนในแต่ละปีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เนื่องจากความบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ถึงแม้ว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค แต่มีผู้ขับขี่เพียง 52 เปอร์เซ็นต์และผู้โดยสารเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อค ผลประโยชน์ที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่แกร็บคาร์และแกร็บไบค์จะได้รับ: […]

  • ครั้งแรกในวงการธุรกิจกับการจองใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุครอบคลุมที่สุด
  • แกร็บคาร์และแกร็บไบค์คุ้มครองคนขับและผู้โดยสารฟรี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

กรุงเทพฯ, 15 มีนาคม 2559 – แกร็บ (Grab) แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งทางบกชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยเกี่ยวกับการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีเพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้บริการแกร็บคาร์ (GrabCar) และแกร็บไบค์ (GrabBike)ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการเสนอกรมธรรม์ประกันภัยบนแพลตฟอร์มการบริการในลักษณะดังกล่าว และเป็นการคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แกร็บให้ความสำคัญอย่างมากต่อประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากรายงานความปลอดภัยบนท้องถนนขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation – WHO)[1] ระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตประชาชนราว 316,000 คนในแต่ละปีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เนื่องจากความบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ถึงแม้ว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค แต่มีผู้ขับขี่เพียง 52 เปอร์เซ็นต์และผู้โดยสารเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อค

ผลประโยชน์ที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่แกร็บคาร์และแกร็บไบค์จะได้รับ:

  • ผู้โดยสารและผู้ขับขี่แกร็บคาร์และแกร็บไบค์รู้สึกอุ่นใจเมื่อใช้บริการจากแกร็บด้วยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่คุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ประกันภัยที่ผู้ขับขี่ซื้อเองจะคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่สามเท่านั้น
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วน โดยที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่แกร็บคาร์และแกร็บไบค์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก
  • แกร็บให้ความคุ้มครองประกันภัยเพิ่มเติมนี้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมกับผู้ใช้

[1] World Health Organisation report: Road Safety in the South-East Asia Region 2015

01_inforgraphic_insurans_coverage-TH

ความคุ้มครองจากบริการของแกร็บ: ประกันภัยอุบัติเหตุของแกร็บให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์อื่นๆ โดยจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างออกไปสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  ส่วนประกันภัยสำหรับบริการแกร็บแท็กซี่จะเป็นไปตามกรมธรรม์ของบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของแกร็บมอบความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในกรณีการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ[1] ซึ่งนับเป็นความคุ้มครองที่มากที่สุด โดยผลประโยชน์ที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในประเทศไทยจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 900,000 บาทต่อรถยนต์แกร็บคาร์หนึ่งคัน และ 600,000 บาทต่อรถแกร็บไบค์หนึ่งคัน  บริษัทประกันจะประเมินอุบัติเหตุแต่ละครั้งเป็นรายกรณี และยอดความคุ้มครองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

“ผู้โดยสารอาจใช้เวลาราวเศษหนึ่งส่วนสี่ของวันบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรติดขัด ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โดยเราได้จัดทำหลักสูตรภาคบังคับเพื่ออบรมผู้ขับขี่แกร็บไบค์เกี่ยวกับความปลอดภัย และจัดให้มีฟีเจอร์ความปลอดภัยต่างๆ เช่น Share-my-ride ในแอพพลิเคชั่นของเราอีกด้วย” มร. แอนโทนี่ ตัน ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งแกร็บ

“ยิ่งไปกว่านั้น เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์  เราจึงดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย และมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแกร็บคาร์และแกร็บไบค์ทุกคน โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก  เพราะการดูแลผู้ขับขี่และผู้โดยสารคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ”

ประกันอุบัติเหตุของแกร็บมีผลบังคับใช้ในทั้ง 28 เมืองใน 6 ประเทศที่แกร็บเข้าไปดำเนินงาน

แกร็บยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

เพื่อช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แกร็บยังได้ริเริ่มโครงการด้านความปลอดภัยที่สำคัญในประเทศไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในมาเลเซีย แกร็บกำลังดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ในรถยนต์ 100 คันของผู้ขับขี่ที่เป็นสตรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ส่วนในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและไทย แกร็บได้จัดหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยสำหรับคนขับขี่แกร็บไบค์ นอกจากนั้น ผู้ขับขี่แกร็บไบค์ทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง สวมหมวกกันน็อคและแจ็คเก็ตป้องกันอยู่เสมอ

โครงการด้านความปลอดภัยในระดับท้องถิ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคที่มีอยู่ เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติภูมิหลังเพื่อคัดกรองผู้ขับขี่อย่างเข้มงวด การตรวจสอบรถ และฟีเจอร์ความปลอดภัยภายในแอพ เช่น ‘Share My Ride’ เป็นต้น

แกร็บยังคงรักษาความเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัยที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ไว้วางใจในแบรนด์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแอพของแกร็บถูกดาวน์โหลดบนอุปกรณ์พกพากว่า 12 ล้านเครื่อง และมียานพาหนะกว่า 220,000 คันทั่วภูมิภาคที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเครือข่ายของแกร็บ

[1] เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]