เติมเงินผ่านคนขับอย่างไร

เรียกใช้บริการ GrabCar หรือ GrabBike

ตรวจสอบว่าคนขับสามารถเติมเงิน GrabPay Credits ให้คุณได้หรือไม่

เลือกจำนวนการเติมเงินของคุณและรอให้คนขับมาถึง

แตะที่ “เติมเงิน” และชำระเงินสดโดยตรงแก่คนขับของคุณ

เรียบร้อย! ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่ยืนยันการโอนเงินจะถูกส่งมาด้วย