Training

จุดหมายปลายทางของฉัน (My Destination)

ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดรายได้สูงสุด เพียงเปิดใช้จุดหมายปลายทางของฉัน ไม่ว่าจะกลับบ้าน หรือ จะมีธุระต้องไปก็ยังขับได้ เพียงเปิดแอปฯ รับค่าโดยสารไว้ช่วยจ่ายค่าน้ำมัน