ให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ดั่งใจ กับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME by

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1% ต่อเดือน*

สมัครเลย

Why GrabFinance?

เข้าใจลูกค้า

เพราะเราเองก็เคยอยู่ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเช่นคุณ เราจึงเข้าใจความต้องการของคุณอย่างแท้จริง

รวดเร็ว

ระยะเวลาการขอสินเชื่อและอนุมัติตั้งแต่วันแรกถึงวันรับสินเชื่อใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์

มีความยืดหยุ่น

ปรแกรมสินเชื่อถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน เพราะมีการ
ใช้ข้อมูลอื่นๆ มาช่วยคำนวณวงเงินสินเชื่อ
ของคุณ

สินเชื่อจาก แกร็บ ไฟแนนซ์ เป็นมากกว่าวงเงินเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ แต่เป็นมุมมอง และวิธีคิดแบบใหม่ ทำให้เราสามารถเอาเวลาไปคิดเรื่องธุรกิจและเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า โดยไม่ตต้องมากังวลเรื่องการบริหาร

คุณพงษ์ลดา และ คุณตวงพลอย
CEO & CMO Freshket

ข้อมูลสินเชื่อของคุณเบื้องต้น

วงเงินสินเชื่อที่คุณต้องการ?


50,0005,000,000

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

6 เดือน
12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยรายเดือน


1%5.0%


*ยอดชำระต่อเดือนคำนวณจากดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

ยอดชำระต่อเดือน*

บาท

รายละเอียดสินเชื่อ
เงินต้น
ยอดรวมดอกเบี้ย
รวม

สินเชื่อเพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ดั่งใจ

สมัครเลย

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

กรรมการอายุระหว่าง 20 – 65 ปี

ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

ไม่น้อยกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติไทย

คำถามที่พบบ่อย

แกร็บ ไฟแนนซ์ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเติบโต ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งในแง่ของกระแสเงินสดเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้หรือเพื่อการขยายธุรกิจ และมาพร้อมกับรูปแบบระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

แกร็บ ไฟแนนซ์ จะอนุมัติสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล และมีการดำเนินการธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

ขั้นตอนการอนุมัติใช้เวลาไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากทางแกร็บ ไฟแนนซ์ได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน และคุณจะได้รับเงินสินเชื่อภายใน 3 วันทำการหลังจากสินเชื่ออนุมัติ

The information provided here is intended as a guide only and does not constitute a loan application or an offer of finance. Any finance or loan request is subject to Grab’s internal assessment, standard disclaimers and terms and conditions. Other terms and conditions apply.

Read the full terms and conditions.