การจำหน่ายสินค้าควบคุมและสินค้าต้องห้ามบนแอปฯ

เนื่องด้วย GrabMart ได้มีการประกาศนโยบายกำหนดการจำหน่ายสินค้าควบคุมและสินค้าต้องห้ามบนแอปฯ อ้างอิงจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 7.3.14 ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าต้องห้ามในทุกกรณี แต่สามารถขายสินค้าควบคุมได้โดยที่ต้องมีใบอนุญาต

 1. รายการสินค้าต้องห้าม อ่านรายละเอียดคลิก
 2. รายการสินค้าควบคุม ได้แก่
  1. เครื่องสำอาง
  2. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
  3. อาหารสัตว์
  4. ยาและวิตามินที่อาหารเสริม (ยาสามัญประจำบ้านสามารถขายได้ปกติ)

ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า “ร้านค้าของคุณมีสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าควบคุมบนร้านค้า GrabMart” กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าของคุณบนแอปฯ และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับร้านค้าที่มีสินค้าต้องห้าม

 1. ตรวจสอบสินค้าต้องห้ามในร้านค้า
 2. ลบสินค้าต้องห้ามออกจากร้านค้า

สำหรับร้านค้าที่มีสินค้าควบคุม

 1. ตรวจสอบสินค้าควบคุมในร้านค้า
 2. ตรวจสอบใบอนุญาตในการขายสินค้าควบคุม
 3. ลบสินค้าควบคุมที่ไม่มีใบอนุญาตออกจากร้านค้า
 4. ส่งแบบฟอร์มส่งหนังสือยืนยันข้อมูลสำหรับการขายสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย (Declaration Form) ดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่

ทางบริษัทฯ ขอให้ทางร้านค้าลบสินค้าต้องห้ามและส่งแบบฟอร์มหนังสือยืนยันข้อมูลสำหรับการขายสินค้าควบคุมภายในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

บทลงโทษสำหรับร้านค้าที่ไม่ได้ลบสินค้าหรือส่งหนังสือยืนยันข้อมูล

หากร้านค้าละเมิดเงื่อนไขการขายสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ จะมีบทลงโทษสำหรับร้านค้าตั้งแต่การตักเตือนเบื้องต้น จนไปถึงระงับการใช้งานของร้านค้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัทฯ