การจำหน่ายสินค้าควบคุมและสินค้าต้องห้ามบนแอปฯ สำหรับบุคคลธรรมดา

เนื่องด้วย GrabMart ได้มีการประกาศนโยบายกำหนดการจำหน่ายสินค้าควบคุมและสินค้าต้องห้ามบนแอปฯ อ้างอิงจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 7.3.14 ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าต้องห้ามในทุกกรณี แต่สามารถขายสินค้าควบคุมได้โดยที่ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ร้านค้าจดทะเบียนประเภทนิติบุคคลเท่านั้น
  2. ส่งแบบฟอร์มส่งหนังสือยืนยันข้อมูลสำหรับการขายสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย (Declaration Form)

สินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุม

รายการสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุม อ่านรายละเอียด คลิก

ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า “ร้านค้าของคุณได้ลงทะเบียนเข้ามาเป็นประเภทบุคคลธรรมดาและมีสินค้าควบคุมบนร้านค้า GrabMart” หากทางร้านประสงค์ที่จะขายสินค้าควบคุมบนแอปฯ เพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ แนะนำให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนเปลี่ยนประเภทร้านค้าเป็นนิติบุคคล

  1. จดทะเบียนนิติบุคคลและขอหนังสือรับรองบริษัทกับกรมพัตนาธุรกิจการค้า (DBD)
  2. เซ็นสัญญาร้านค้าประเภทนิติบุคคลฉบับใหม่กับทางบริษัทฯ
  3. ส่งแบบฟอร์มส่งหนังสือยืนยันข้อมูลสำหรับการขายสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย (Declaration Form) ดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่
  4. ส่งสัญญาพร้อมแบบฟอร์มส่งหนังสือยืนยันข้อมูลสำหรับการขายสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย

ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากทางร้านค้าในการจดทะเบียนนิติบุคคล ขอหนังสือรับรองบริษัทเซ็นสัญญาประเภทนิติบุคคลฉบับใหม่เข้ามาภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 มิเช่นนั้นแล้วร้านค้าต้องลบสินค้าควบคุมในร้านค้าออกเพื่อเลี่ยงบทลงโทษในการขายสินค้าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต

บทลงโทษสำหรับร้านค้าที่ไม่ได้ลบสินค้าหรือส่งหนังสือยืนยันข้อมูล

หากร้านค้าละเมิดเงื่อนไขการขายสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ จะมีบทลงโทษสำหรับร้านค้าตั้งแต่การตักเตือนเบื้องต้น จนไปถึงระงับการใช้งานของร้านค้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัทฯ