แนบใบเสร็จค่าอาหารทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

พาร์ทเนอร์ร้านอาหารจะต้องแนบใบเสร็จที่มีรายละเอียดรายการอาหาร และหมายเลขคำสั่งซื้อให้กับพาร์ทเนอร์คนขับทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความถูกต้องคำสั่งซื้อนั้น ๆ และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

ความสำคัญของใบเสร็จค่าอาหาร?
1) ยืนยันความถูกต้องของออเดอร์ระหว่างพาร์ทเนอร์ร้านอาหารและคนขับ จากหมายเลขคำสั่งซื้อ เช่น GF-123 เป็นต้น
2) พาร์ทเนอร์คนขับมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายรูปใบเสร็จค่าอาหารหรืออาหารคู่กับอุปกรณ์การจัดส่ง (กระเป๋า และเสื้อแจ็กเก็ต) เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการมากยิ่งขึ้น
3) ลูกค้าได้รับออเดอร์ที่ถูกต้อง ตรงตามคำสั่งซื้อ

อย่าลืมแนบใบเสร็จให้ตรงกับออเดอร์ทุกครั้งก่อนยื่นให้พาร์ทเนอร์คนขับนะคะ 💚