แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงิน

พาร์ทเนอร์ร้านค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระบริการได้ทางอีเมล และสามารถส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาได้ที่นี่ คลิก

หมายเหตุ ร้านค้าจะได้รับใบแจ้งยอดภายในสัปดาห์แรกของเดือน หากไม่ได้รับใบแจ้งยอดรายเดือน กรุณาแจ้งเราได้ ที่นี่ เพื่อแก้ไขรายละเอียดวิธีการจัดส่งหรือที่อยู่ในการรับ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขและจัดส่งใหม่ให้เร็วที่สุด