GrabMart อัปเดตนโยบายด้านความปลอดภัยทางสินค้า

ความปลอดภัยของสินค้าถือเป็นหลักสำคัญสำหรับธุรกิจของเราในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้เราจึงได้อัปเดตนโยบายด้านความปลอดภัยทางสินค้า เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา

มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง?

แกร็บตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและบริการ จากการติดตามเหตุการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น เราตรวจสอบจำนวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง รายงานของการจำหน่ายสินค้าผิดพลาดและไม่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า และการล่วงละเมิดลูกค้า เป็นต้น

เราจะทำการตรวจสอบหลักฐานทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีการร้องเรียนเข้ามา ตัวอย่างเช่น หลักฐานภาพถ่ายหรือใบรับรองแพทย์ เป็นต้น โดยเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวนับจาก 90 วันที่ผ่านมา หากคุณมีการจัดทำคำสั่งซื้อไม่ครบถ้วนหรือได้รับการร้องเรียนที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานจากเราแล้วร้านอาจได้รับคำเตือนหรือถูกระงับการใช้งาน

หากคุณมีเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เราอาจส่งคำเตือนระงับร้านของคุณชั่วคราวหรือถาวร ในช่วงเวลานี้คุณสามารถใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับนั้นปลอดภัย มีคุณภาพ ด้วยการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ

การยื่นอุทธรณ์?

Grab ทำการตรวจสอบข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของเรา หากคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่แบบฟอร์มการยื่นอุทธรณ์

อ่านโยบายด้านความปลอดภัยทางสินค้าฉบับเต็มได้ที่ https://grb.to/gm-tnc