วิธีการเซ็นเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

แกร็บฟู้ดได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของคุณแล้วพบข้อผิดพลาด จึงส่งผลให้เอกสารไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเอกสารสัญญาที่เคยส่งมาได้ที่อีเมลของคุณ

หากต้องการเอกสารสัญญาอีกครั้ง คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มยืนยันความสนใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับแกร็บฟู้ดได้ที่นี่