วิธีการเซ็นเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

แกร็บฟู้ดได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของคุณแล้วพบข้อผิดพลาด จึงส่งผลให้เอกสารไม่สมบูรณ์ หากต้องการเอกสารสัญญาอีกครั้ง คุณสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดใหม่ได้ที่ https://www.grab.com/th/merchant/food โดยไม่สามารถกรอกอีเมลเดิมได้ จะต้องกรอกอีเมลใหม่เท่านั้น

*เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับแกร็บฟู้ดเป็นจำนวนมาก เมื่อลงทะเบียนเข้ามาใหม่อาจใช้ระยะเวลานานในการตอบกลับอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก*