แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลร้านอาหารและข้อมูลบัญชี

หากต้องการแก้ไขข้อมูลร้านอาหารเบื้องต้น หรือแก้ไขข้อมูลบัญชี และการเงินต่างๆ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลร้านอาหารได้ที่นี่ คลิก

หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลร้านค้าอาจะจะใช้เวลา 3 ถึง 7 วันทำการ