ร่วมเดินทางกับเราไปยังจักรวาลอันไกลแสนไกล…ใน Star Wars: The Last Jedi! 14 ธ.ค. ในโรงภาพยนตร์

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่ว่าคุณจะเลือกอยู่ฝ่ายไหน คุณจะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่
ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน!

 • กิจกรรมบนช่องทางโซเชียลจัดโดย GrabTaxi Thailand Co., Ltd (ผู้จัด) เปิดให้ผู้ที่สนใจทุกคนที่มีสัญชาติไทยและผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม: พนักงาน (ทั้งประจำและตามสัญญา) ของผู้จัด รวมถึงสมาชิกครอบครัวของพนักงาน

 • ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจจะต้องไปที่หน้า Facebook ของ Grab ที่ https://www.facebook.com/GrabTH/ เพื่อทำการตอบคำถามในโพสต์ที่มีกิจกรรมแข่งขันเกี่ยวกับ Star Wars™ ของ Grab

 • Grab จะเป็นผู้พิจารณาในการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะพิจารณาตามความคิดสร้างสรรค์หรือความโดดเด่นของคำตอบนั้นๆ Grab จะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะ และสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจกแจงเหตุผล การตัดสินใจของ Grab ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

 • คำตอบที่เข้าร่วมในกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลจะได้รับการพิจารณาต่อเมื่อ คำตอบของคำถามนั้นๆ ได้ถูกโพสต์ลงในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลที่จัดกิจกรรม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการส่งรูปหน้าจอของแอปฯ ในรูปแบบ Star Wars™ ผ่านทางข้อความส่วนตัวบน Facebook ไปยัง Grab เพื่อยืนยันการขอรับของรางวัล ซึ่ง Grab จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการรับมอบของรางวัล

 • ผู้โชคดียินยอมที่จะให้ Grab และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้น ในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

 • ในการเข้าร่วมกิจกรรม คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจในการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวและคำตอบตามข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Grab หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามกับ Grab นั่นหมายความว่า คุณได้รับการยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ Grab

 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ เก็บสะสม แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ และต้องทำการเข้ารับของรางวัลภายในระยะเวลาตามที่ Grab กำหนด หากของรางวัลไม่มีการเข้ารับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นโมฆะ และ Grab จะทำการเลือกผู้ชนะคนอื่นตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไปเบื้องต้น

 • Grab ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในของรางวัล

 • Grab สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • Grab ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนข่องทางโซเชียล หรือการรับมอบของรางวัล

 • กิจกรรมผ่านช่องทางโซเชียลไม่ขึ้นต่อ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง Grab กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเป็นไปตามผดุลยพินิจและความรับผิดชอบของ Grab เท่านั้น

 • Grab มีสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • คำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ GrabRewards สามารถดูรายละเอียดได้ในแอปฯ

 • The Walt Disney Company, LucasfilmLtd. และบริษัทในเครือ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการโปรโมท วางแผน หรือจัดกิจกรรมการแข่งขันและการแลกของรางวัลในครั้งนี้

 • Grab มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • การตัดสินของ Grab เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 • Grab จะไม่รับผิดในการเรียกร้องใดจากลูกค้าหรือการเรียกร้องจากบุคคลที่สามหรือความเสียหายใดๆรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียทางเงินได้ ความเสียหายทางการลงโทษ ทั้งทางอ้อม เป็นพิเศษ ทั้งความเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นหรือความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอื่นๆ หรือข้อเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางตรง ทางอ้อม จากบุคคลอื่น ที่เป็นผลมาจากหรือความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 • ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำการยอมรับว่าได้มีการอ่าน ทำความเข้าใจ และเห็นชอบในข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการตัดสินใจของผู้จัดโดยไม่มีการจำกัดหรือคุณสมบัติใดๆ คุณยอมรับว่าการตัดสินใจทั้งหมดของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด

Star Wars: The Last Jedi 14 ธ.ค. ในโรงภาพยนตร์