Help Centre

GrabCar คือ ระบบการให้บริการเรียกรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารรวมถึงบริการกระจายงานการเรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับการบริการโดยสารรถแท็กซี่ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถเป็นความภูมิใจของทุกคน

แกร็บคาร์อีโคโนมี่ แกร็บคาร์พรีเมี่ยม แกร็บเอ็กซ์แอล

กรุณาตรวจสอบได้ที่ตารางราคาในหน้าแรก

คุณสามารถดาวน์โหลด Grab ใน App Store และ Play Store ได้เลย

โค้ดส่วนลดบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้งานในการเรียกรถ GrabCar ได้

คุณสามารถทำได้แต่อย่างไรก็ดีคุณจะต้องจ่ายค่าโดยสารที่ได้มีการตั้งไว้แล้ว

มี กลไกการคำนวณราคาแบบค่าโดยสารตายตัวยังมีการคิดราคาแบบ surge อยู่ โดยไม่คำนึงว่าจะมีจุดส่งเพิ่มเติมหรือไม่

GrabTaxi คือระบบการให้บริการเรียกรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารรวมถึงบริการกระจายงานการเรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับการบริการโดยสารรถแท็กซี่ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถเป็นความภูมิใจของทุกคน

ดูวิดีโอวิธีการทำงานของ GrabTaxi: ทำงานอย่างไร

สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก คุณจะได้รับรหัสเปิดใช้บริการสำหรับหมายเลขที่คุณใช้ลงทะเบียนเพื่อเปิดการใช้งานเรียกรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้Call Center และ คนขับรถสามารถติดต่อคุณเพื่อนัดหมายสถานที่ที่จะมารับ

ค่าเรียกรถเป็นค่าวิ่งรถเปล่าของแท็กซี่เพื่อไปรับผู้โดยสาร โดยแท็กซี่จะปฏิเสธผู้โดยสารที่เรียกรถระหว่างทางไปรับคุณ เพื่อจะไปให้ถึงคุณเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามคนขับรถจะเริ่มเปิดมิเตอร์เมื่อคุณขึ้นไปบนรถเท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดคุณจะได้รับการบริการที่ปลอดภัย  รวดเร็ว และ มั่นใจ เราจะบริการคุณด้วยการบริการที่ดีที่สุดในกรุงเทพและเราสัญญาว่าจะมอบการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ครั้งที่คุณเรียกรถ

ระบบมีการจัดส่งข้อมูลของคนขับรถของคุณไปให้ ดังนั้นคุณสามารถโทรศัพท์ไปยังคนขับรถของคุณได้ กรณีพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อมายัง support.bkk@grabtaxi.com GrabTaxi จะดำเนินการแก้ไขให้คุณ

GrabBike (Delivery) (แกร็บไบค์ เดลิเวอรี่) ให้บริการรับส่งพัสดุ หรือเอกสารแบบทันทีในพื้นที่กรุงเทพฯ
GrabBike (Win) (แกร็บไบค์ วิน) ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร และโดยวินมอเตอร์ไซต์

ลูกค้าสามารถใช้บริการ GrabBike ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab โดยเลือกประเภทของรถ GrabBike (Delivery) หรือ GrabBike (Win) ก่อนใช้บริการ

ปัจจุบัน GrabBike ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และเรากำลังจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น

 • พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรม และตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time วินาทีต่อวินาที ผ่านในแอพพลิเคชั่น
 • ทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัคร
 • เราไปรับพัสดุ-เอกสารของคุณถึงที่ภายใน 10 นาทีหลังจากการจองรถ และส่งถึงที่หมายภายใน 1 ชั่วโมง
 • การันตีสินค้าในกรณีเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง สูงสุดชิ้นละ 2,000 บาท/ชิ้น
 • พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรม และตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time วินาทีต่อวินาที ผ่านในแอพพลิเคชั่น
 • ทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัคร
 • เราไปรับคุณถึงที่ภายใน 10 นาทีหลังจากการจองรถ
 • เรามีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 300,000 บาท ต่อกรณี
  1. สำหรับคุณลูกค้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับส่งสินค้า กรอกข้อมูลจริงและเซ็นยอมรับเงื่อนไขการรับส่งสินค้าข้างท้ายนี้ หรือ ลงบนหลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH ที่ทาง บริษัทจัดทำขึ้น
  2. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเรียกดูหรือขอสำเนาเอกสารแสดงตนของลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามที่ท่านระบุแจ้งใน หลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH
  3. GrabBike (Delivery) และบริษัท ไม่รับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (รวมเรียกว่า “สิ่งของต้องห้าม”) ดังต่อไปนี้
   • สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ สารเสพติด
   • สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
   • วัตถุอันตราย เช่นวัตถุไวไฟ และวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน
   • สิ่งของต้องห้าม สิ่งโสโครก หรือสิ่งมีพิษที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  4. หากสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม บริษัทมีสิทธิในการเปิดและตรวจสอบสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ส่งหรือผู้รับทราบล่วงหน้า
  5. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับส่งสิ่งของที่อันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจัดส่ง เช่น สิ่งของที่ใหญ่เกินไป จำนวนมากเกินไป หรือ กว้างเกินไป หรือหนักเกินกว่าที่รถจักรยานยนต์จะบรรทุกได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  6. GrabBike (Delivery) และบริษัท จะดำเนินการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ ของท่านอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องล่าช้าอันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ สูญหายแก่ สินค้าพัสดุภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทรับประกันค่าเสียหายของสินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งตามมูลค่าจริง ทั้งนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อการจัดส่งแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมในเรื่องข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท เรื่องค่าประกันความเสียหายสูงสุดดังกล่าว
  7. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับประกันค่าเสียหาย ของสินค้าประเภทอาหารทุกชนิด สินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว กระจก กระเบื้อง เซรามิก คริสตัล ฯลฯ สินค้าประเภทพืช และ ลูกโป่ง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  8. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกใช้วิธีใด ๆ ก็ตามที่ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเหมาะสม เพื่อนำส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์นั้น ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย ตามหมายกำหนดการ
  9. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบหรือให้ความคุ้มครองและประกันความสูญหาย เสียหาย ซึ่งมิได้เกิดแก่สินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งโดยตรง และ/หรือซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท ดังต่อไปนี้ เช่น
   • การจลาจล ภัยพิบัติ ไฟไหม้ สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ
   • สงคราม จี้ปล้น ก่อการร้าย หรือ ที่คล้ายคลึงกัน
   • ถูกจับกุม ยึด ทำลายโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ
  10. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด หรือไม่สมบูรณ์
  11. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้ง
  12. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถยืนยันบุคคลผู้รับหรือส่งได้ หรือไม่ได้รับความยินยอมให้ตรวจเช็คความถูกต้องของผู้ส่งและผู้รับ
  13. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ เมื่อผู้รับ/ตัวแทนผู้รับ เซ็นยื่นยันการตรวจสอบและรับสินค้า

  GrabBike(Delivery) (แกร็บไบค์ เดลิเวอรี่) ให้บริการรับส่งพัสดุหรือเอกสารแบบทันทีในพื้นที่กรุงเทพฯและให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น

  GrabBike(Win) (แกร็บไบค์ วิน) ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร และให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น Grab เท่านั้น

  บริการรับส่งเอกสาร และพัสดุขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ขนาดผลบวกสามด้านไม่เกิน 75 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง) และเราจะไม่รับส่งสินค้าที่สามารถแตกได้ บรรจุ/แพ็คกล่องไม่เรียบร้อย อาหารที่เน่าเสียได้ เครื่องดื่ม/ของเหลว/สิ่งเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย และอัญมณีที่มีค่าหรือเงินสด

  สำคัญมากที่ผู้ส่งจะต้องระบุชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้รับให้ถูกต้อง และทาง GrabExpress ขอการันตีว่าจะพยายามอย่างต่ำ 5 ครั้งเพื่อที่จะติดต่อผู้รับ และส่งพัสดุให้ถึงที่อยู่ปลายทางที่ลูกค้าได้ให้เอาไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้จริงๆ เราจะจัดส่งคืนสินค้ากลับถึงผู้ส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

  ปัจจุบัน GrabExpress ครอบคลุมพื้นที่รับพัสดุ/เอกสารทั่ว กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี และ สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทย

  ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ เรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าลูกค้าจะส่งกี่ชิ้นก็ตาม

  ขณะนี้เรายังไม่มีบริการอื่นๆ เรากำลังพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

  มีหลายเหตุผลที่คุณควรใช้ GrabExpressเรามารับพัสดุเอกสารถึงมือคุณและส่งถึงมือผู้รับ

  • เราระมัดระวังในการส่งพัสดุเอกสารของคุณ และดูแลสินค้าทุกชิ้นเหมือนเป็นสินค้าของเราเอง จะไม่มีการขว้างหรือปาพัสดุเอกสารของคุณ
  • เราจะติดต่อผู้รับเพื่อนัดหมายก่อนที่จะเข้าไปส่งพัสดุและอำนวยความสะดวกจนถึงมือผู้รับ
  • คุณสามารถทำการติดตามสถานะพัสดุเอกสารของคุณได้ตลอดเวลา

  ทุกพัสดุที่ส่งโดย GrabExpress จะได้รับ ใบเสร็จ และTracking Number เมื่อการเรียกบริการถูกดำเนินการ ซึ่งคุณจะสามารถทำการติดตามสถานะของพัสดุได้บนหน้าเว็บไซต์ GrabExpress

  ไม่ คุณสามารถขับเมื่อไหร่ก็ได้

  คุณสามารถตรวจสอบประเภทรถในหน้า GrabCar ได้

  เราจะเก็บค่าคอมมิชชั่นเป็นจำนวน 25% ของเครดิตของคุณและ 100% ที่เหลือเป็นรายได้ของคุณทั้งหมด

  ใช่ ในขณะนี้ Driver App ของเราสามารถใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOs

  1. เพิ่ม Line : GTTOPUP เป็นเพื่อนโดยการเพิ่มเพื่อน @ynk7804f
  2. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี บมจ.แกร็บแท็กซี่(ปทท.) สาขาอโศก เลขที่บัญชี 741-1-02381-2 (ถ้าเลือกกระแสรายวันไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็นออมทรัพย์) ขั้นต่ำ 500 บาท
  3. ถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งในไลน์ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ทะเบียนรถ จำนวนเงิน และเวลาโอน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและเติมเครดิตภายใน 30 นาที

  * ยอดเงินเครดิตไม่สามารถ เบิก ถอน หรือคืนได้ และมีอายุการใช้งาน 6 เดือน (นับจากวันที่
  รับ-ส่ง ผู้โดยสารสมบูรณ์ครั้งล่าสุด)
  ** GrabCar จะหัก 15% ของค่าโดยสารจากเครดิตในการรับงานที่เติมไว้
  *** 15% ที่หักไว้จะไม่ได้คืนในกรณีที่คนขับยกเลิกงานเอง

  คุณสามารถทำตามขั้นตอนการเบิกเงินปกติ แต่หากพบปัญหาสามารถติดต่อทางทีมของเราได้เพื่อขอความช่วยเหลือ

  Grab for Work (แกร็บ ฟอร์ เวิร์ค) คือโซลูชั่นใหม่ในการจัดการการเดินทางขององค์กร ทำให้ผู้ดูแลการเบิกจ่ายการเดินทางของพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นข้อมูลเชิงลึกของพนักงาน ทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม องค์กรสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดตั้งกลุ่มพนักงาน ติดตามค่าใช้จ่ายการเดินทาง กำหนดกฎเกณฑ์และตั้งค่าการชำระค่าโดยสารได้อย่างยืดหยุ่น

  ไปยังหน้าหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

  คุณสามารถจัดการการเดินทางของทีมย่อยหรือของทั้งบริษัทผ่านฟีเจอร์ที่ตั้งค่าได้แบบออนไลน์

  เพียงล็อกอินที่หน้าเว็บไซต์ www.grab.com/work และตั้งค่า Grab for Work ง่ายๆ ในสองขั้นตอน
  1. ล็อกอินด้วยบัญชี Grab ของคุณ
  2. ตั้งค่ากลุ่ม
  3. เชิญพนักงานของคุณเข้ากลุ่มผ่านอีเมลบริษัท

  เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย พนักงานของคุณสามารถเดินทางด้วยพาหนะหลากหลายของ Grab และแท็กการเดินทางที่เกี่ยวกับงานเข้ามายังกลุ่มนี้

  อีกทั้งคุณยังสามารถตั้งกฎเกณฑ์การเดินทาง เปิดตัวเลือกการชำระค่าโดยสารเพิ่มเติม (ได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต หรือรูปแบบอื่น) เพื่อช่วยให้พนักงานเดินทางสะดวกขึ้น

  คุณสามารถล็อกอินเข้า www.grab.com/work ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ในแอพ Grab จากนั้นเปิดกลุ่มใหม่ด้วยอีเมลของบริษัท ก็เริ่มใช้งาน Grab for Work ได้ทันที

  คุณต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Grab มาติดตั้งบนมือถือผ่าน Google Play หรือ App Store ก่อนเพื่อลงทะเบียนครั้งแรก จากนั้นล็อกอินเข้าระบบอีกครั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ www.grab.com/work ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือจากเครื่องที่เพิ่งลงทะเบียนไป ก็สามารถใช้งาน Grab for Work ได้แล้ว

  คุณต้องเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ในการตั้งกลุ่ม Grab for Work

  1. ชื่อบริษัท ที่อยู่ และอีเมลบริษัท (ตัวอย่าง name@companyname.com)
  2. รายละเอียดของพนักงาน ทั้งชื่อ และอีเมลบริษัท
  3. รายละเอียดต่างๆ บนนามบัตร (เป็นตัวเลือกเสริม)

  Grab for Work พร้อมให้บริการแล้วทั้งหมด 6 ประเทศที่ Grab ดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม

  คุณสามารถตั้งค่ากลุ่ม Grab for Work แยกพนักงานเป็นตามประเทศได้เช่นกัน

  ที่ Grab เรามีพาหนะหลากหลายให้เลือกใช้บริการ (ทั้งแท็กซี่มิเตอร์, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถลีมูซีน, จักรยานยนต์, และรถตู้) และมีตัวเลือกด้านราคาที่หลากหลาย ตอบทุกความต้องการระดับองค์กร. ประเภทรถที่ให้บริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ศึกษาข้อมูลได้ที่ grab.com

  เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Grab มาติดตั้งและเรียกรถตามปกติ เพียงเน้นย้ำให้พนักงาน “แท็ก” การเดินทางที่เกี่ยวกับงานตามกลุ่มที่ Grab for Work ระบุไว้ให้ จากนั้นเลือกวิธีการชำระค่าโดยสาร (ตามที่บริษัทกำหนด)

  เริ่มต้นใช้งาน

  Group หรือกลุ่ม คือรายชื่อของพนักงานที่ใช้กฎระเบียบ (Ride Policies) และในการเบิกจ่ายค่าเดินทาง (Payment Methods) แบบเดียวกัน คุณสามารถตั้งกลุ่มแยกตามแผนก ฝ่าย หรือบริษัทลูก และงบประมาณที่มี ได้

  ล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่าน www.grab.com/work/work เพื่อเพิ่มกลุ่ม คุณจะได้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม (Admin) ตั้งแต่ขั้นตอนแรก และปรับตั้งเพิ่มเติมได้ภายหลัง

  ไปที่แท็บโปรไฟล์ และเลือกแก้ไข (edit) คุณสามารถปิดกลุ่มและลบกลุ่มออกได้ภายในเมนูนี้

  ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเข้าดูประวัติการเดินทางของสมาชิกในกลุ่มได้ จัดการค่าใช้จ่ายและกำหนดกฎระเบียบของกลุ่มได้

  คุณจะเห็นประวัติการเดินทางเฉพาะการเดินทางที่สมาชิกแท็กการเดินทางนั้นเป็นของกลุ่ม แต่ไม่สามารถดูข้อมูลการเดินทางส่วนตัวของพวกเขา

  เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ เราแนะนำให้มีผู้ดูแลกลุ่มมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งคุณทำได้ดังนี้

  1. เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม
  2. กำหนดสิทธิให้สมาชิกรายนั้นเป็นผู้ดูแลกลุ่ม

  สมาชิกรายนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพว่าเขาได้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม โดยไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม

  รายชื่อผู้ดูแลกลุ่มที่มีอยู่จะถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงได้จากคนที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มก่อนหน้า

  การบริหารจัดการสมาชิก

  เพียงคลิกแท็บ “Manage Members” (จัดการสมาชิก) คุณสามารถอัพโหลดรายชื่อพนักงานทีละคน หรือทีละหลายคนในรูปแบบไฟล์ CSV ที่มีชื่อและอีเมลบริษัทของพนักงานแต่ละคน

  เราแนะนำอย่างยิ่งว่าแต่ละกลุ่มไม่ควรมีสมาชิกเกิน 30 คน เพื่อการค้นหาประวัติและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  จัดการการเดินทางของสมาชิก

  แท็กมีไว้เพื่อจำแนกการทางของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ว่าเป็นการเดินทางส่วนตัว, การเดินทางเพื่อการทำงาน หรือการเดินทางตามแท็กของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนเลือกได้ผ่านหน้าแอพ Grab เวลาจะเรียกรถได้ทันที

  ตั้งกลุ่ม, เพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่มนั้น เมื่อสมาชิกเปิดแอพ Grab ของตนขึ้นมา แท็กของกลุ่มจะขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทันที

  Manage your members’ ride policies

  คุณสามารถเลือกได้ว่าสมาชิกสามารถเดินทางตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

  คลิกที่แท็บ “Ride Policy” จากนั้นตั้งค่ากฎระเบียบตามวันที่และเวลาได้ทันที

  สมาชิกรายนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพว่าให้แท็กการเดินทางเป็นแบบส่วนตัว (personal) และ/หรือให้เลือกการชำระค่าโดยสารเป็นแบบอื่น

  การคิดราคาค่าโดยสารและการออกใบเสร็จ

  Grab for Work ใช้งานฟรีสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานด้วยตนเอง

  ระบบการคิดค่าใช้จ่ายแบบนี้ใช้ได้เฉพาะองค์กรที่ยอมรับเงื่อนไขของ Grab เท่านั้น

  “Grab มอบราคาค่าโดยสารที่สมเหตุสมผล แข่งขันได้ในตลาดสำหรับทุกตัวเลือกที่เราให้บริการ ซึ่งตอบโจทย์ทุกผู้ใช้อยู่แล้ว

  ขณะนี้เรายังไม่มีนโยบายตั้งราคาสำหรับลูกค้าองค์กร แต่เรามีการทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งคุณสามารถร่วมมือกับเราในรูปแบบนี้ได้”

  ทำได้ เพียงคลิกที่แท็บ “Payments” จากนั้นเลือก Add (เพิ่ม), Edit (แก้ไข) และ Delete (ลบ) บัตรเครดิตของบริษัท

  ทำได้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าพนักงานหรือกลุ่มใดสามารถชำระค่าเดินทางผ่านบัตรเครดิตได้โดยตรงผ่านแอพของพวกเขาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเองก่อน

  คุณสามารถเปิดให้พนักงานสูงสุด 5 คนจากแต่ละกลุ่มใช้งานบัตรเครดิตของบริษัทได้ แต่ควรแจ้งให้ธนาคารเจ้าของบัตรล่วงหน้าถึงการใช้งานประเภทนี้ด้วย และติดต่อกับทีมขายของเราหากต้องการเปิดคุณสมบัตินี้ให้พนักงานใช้ได้มากกว่า 5 คน

  พนักงานจะเห็นรหัสบัตรเครดิตเพียง 4 หลักท้ายของบัตรเท่านั้น

  ความปลอดภัยนับเป็นความสำคัญอันดับสูงสุดของเรา Grab ได้ร่วมงานกับผู้นำด้านการชำระเงินที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานโลก จนได้ GrabPay ที่ใช้งานสะดวกและปลอดภัยสำหรับทุกคน

  บริษัท GrabTaxi Pte จำกัด จดทะเบียนธุรกิจภายใต้เลข Merchant Category Code (MCC) รหัส 4121 ให้บริการรถแท็กซี่และลิมูซีน

  รายละเอียดชี้แจงการเดินทาง

  คลิกแท็บ “Rides” จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ จากนั้นคลิก “Download Statements” และข้อมูลดังกล่าวจะส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

  “ผู้ดูแลกลุ่ม (Admin) จะเห็นและดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลนี้ได้เท่านั้น

  ซึ่งข้อมูลที่เราแสดงสามารถใช้งานได้กับการตรวจสอบบัญชี มีดังต่อไปนี้:

  ชื่อและรหัสพนักงาน
  วันที่ เวลาที่เดินทาง
  รหัสการจองรถ
  ตำแหน่งต้นทาง ปลายทาง
  ระยะทางในการเดินทาง (หน่วยกิโลเมตร)
  ประเภทรถ
  รหัสการเดินทาง, ข้อมูลเพิ่มเติม (เป็นตัวเลือกเสริม)
  ค่าโดยสารที่ชำระไป”

  หากคุณได้แยกกลุ่มตามแผนกของบริษัทแล้ว ก็สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแยกแผนกได้ทันที

  ทำได้เช่นกัน รายละเอียดแจกแจงการเดินทางสามารถตั้งค่าให้ส่งเข้าอีเมลคุณอัตโนมัติทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนได้ คุณสามารถเปิดความสามารถนี้ในแท็บ “Settings (ตั้งค่า)”

  ทุกๆ วันแรกของสัปดาห์หรือเดือน ระบบจะส่งรายละเอียดการเดินทางมายังอีเมลของคุณ

  การช่วยเหลือทางเทคนิค

  กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนองค์กร

  จัดการการเดินทางของบริษัท

  A. จำแนกประเภทการเดินทาง
  ในแอพ Grab คุณสามารถแท็กการเดินทางที่ผ่านมาของคุณเป็นของส่วนตัว, ของที่ทำงาน หรือของกลุ่มได้ด้วยตนเอง

  B. ช่องกรอกรายละเอียดการเดินทาง
  เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังที่ละเอียดขึ้น คุณสามารถกรอกรายละเอียดของการเดินทางนั้นเพิ่มเติมจากการแท็ก ซึ่งข้อมูลนี้จะไปปรากฏในสรุปรายละเอียดการเดินทางรวมด้วย

  C. ส่งรายละเอียดการเดินทางอัตโนมัติเพื่อยื่นเบิก
  คุณสามารถตั้งเวลาให้ระบบส่งสรุปยอดรายละเอียดการเดินทางทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเข้าอีเมลโดยอัตโนมัติได้ ในเมนู “”Tag Management”” ใน “”Settings”” คุณสามารถใส่อีเมลบริษัท, เลือกบัตรเครดิตที่ใช้ประจำได้เช่นกัน

  D. Concur (เป็นตัวเลือกเสริม)
  หากบริษัทของคุณใช้งาน Concur อยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมแอพสองแอพนี้เข้าด้วยกันได้ เช่นเมื่อมีใบเสร็จจากทางแอพ Grab ก็ตั้งค่าให้ส่งไปเบิกใน Concur ได้ทันทีโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ในหมวด Concur ด้านล่าง

  คุณสามารถสร้างบัญชีประเภทนี้ผ่านกลุ่มที่มีใน Grab for Work ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “ผู้ดูแลกลุ่ม”

  ได้ คุณสามารถใช้แอพ Grab ในเครื่องเรียกใช้บริการพาหนะในเครือข่ายของเราได้ทั้ง 6 ประเทศ: อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

  การสมัครสมาชิก

  เนื่องจากมีเพื่อนร่วมงานเชิญคุณให้เข้าร่วมกลุ่ม คุณจะได้รับอีเมลและลิงก์พาคุณไปเปิดใช้งาน ซึ่งจะเป็นหน้าล็อกอินให้คุณกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องที่คุณใช้แอพ Grab อยู่เป็นประจำ

  ไม่เห็น บริษัทจะเห็นการเดินทางเฉพาะที่คุณแท็กเป็นชื่อกลุ่มที่คุณเข้าร่วม ผ่านตัวเลือกที่มีไว้ให้ในแอพ

  ดาวน์โหลดแอพ Concur จากนั้นไปที่เมนู “Connect to Apps” จากนั้นเลือกแอพ Grab และคลิก “Connect” (ดาวน์โหลดแอพ Grab หากคุณยังไม่มี) จากนั้นจะมีหน้าต่างพาคุณไปล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณใช้แอพ Grab ก็ระบุเบอร์นั้นเข้าไปเป็นอันเสร็จ

  เงินสด, บัตรเครดิตของบริษัท (ถ้าผู้ดูแลกลุ่มอนุญาตให้ใช้) หรือใช้บัตรเครดิตส่วนตัวก็ได้