Training

ฮีตแมปและการนำทาง

อย่าลืมใช้ฮีตแมปเพื่อศึกษาบริเวณที่มีความต้องการใช้รถสูง รับงานแล้วอย่าลืมเปิดแผนที่นำทางเพื่อนำทางไปยังจุดรับรับผู้โดยสาร และ เพื่อนำทางไปส่งที่จุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารกำหนดไว้