[GrabCar, GrabTaxi, GrabBike] นโยบายต่อต้านการคุกคาม

นโยบายต่อต้านการคุกคาม

ความปลอดภัยในการเดินทางถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับแกร็บ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับผู้ใช้บริการของเรา

ผู้โดยสารใช้บริการแกร็บเพราะเชื่อมั่นว่าแกร็บสามารถให้บริการการขนส่งที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย พาร์ทเนอร์คนขับร่วมขับรถกับแกร็บเพราะเชื่อมั่นว่าแกร็บใส่ใจในผลประโยชน์ที่พาร์ทเนอร์ได้รับเป็นเรื่องสำคัญ ความเชื่อมั่นนี้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแกร็บ ผู้โดยสาร และพาร์ทเนอร์คนขับเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทำให้แกร็บเป็นผู้นำในการให้บริการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดังนั้น แกร็บคาดหวังว่า ผู้ใช้งานทุกท่านบนแพลตฟอร์มของเรา จะประพฤติตนอย่างเหมาะสมและเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ โปรดรับทราบว่าการถูกเนื้อต้องตัวกันไม่ว่าในรูปแบบใด หรือ แม้แต่การชมรูปลักษณ์ภายนอก อาจถือเป็นการคุกคามทางเพศรูปแบบหนึ่ง

แกร็บมีมาตรการอย่างเด็ดขาดในการต่อต้านและจัดการกับการคุกคามทางเพศในทุกกรณีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์มของเรา เราทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและกันอย่างมีมรรยาทและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่สุภาพหรือมีลักษณะเป็นการคุกคามในทุกรูปแบบ


พฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ?

การคุกคามทางเพศถือเป็นความผิดอาญาทางกฎหมายอย่างหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบทั้งทางวาจาหรือทางกาย ซึ่งให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) การพูดหรือวิจารณ์สองแง่สองง่าม พูดลวนลาม หยอกล้อเล่น หรือยั่วเย้า

(ข) การตามตื้อ หรือการชักชวนให้ไปต่อ

(ค) การเชิญชวนหรือขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย

(ง) การถูกเนื้อต้องตัวโดยไม่มีความจำเป็น

(จ) การส่ง หรือ โชว์ภาพ ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร เป็นต้น


การดำเนินการของแกร็บ

แกร็บจะดำเนินการต่อผู้ใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการระงับการใช้งานแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ แกร็บจะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและอาจให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผู้ถูกกระทำอีกด้วย


กฏพื้นฐาน 5 ประการที่ท่านควรตระหนักเมื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา

เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น แกร็บส่งเสริมให้ผู้ใช้งานทุกท่านตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ เราขอแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

(ก) กฏเหล็ก: ไม่ถูกเนื้อต้องตัว
(ข) เคารพซึ่งกันและกัน : เคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช้วาจาหรือภาษาที่หยาบคาย เหยียดหยาม ล่อแหลม และลามก
(ค) เคารพความเป็นส่วนตัว : งดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลส่วนตัวของทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและผู้โดยสารบนแพลตฟอร์ม หรือสื่อโซเชียลใดๆ
(ง) ข้อมูลการจองรถทั้งหมดถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ : ไม่นำข้อมูลใดๆไปใช้ในทางที่ไม่สมควร หรือ มีการติดต่อกันและกันหลังจากที่จบการเดินทาง
(จ) หลีกเลี่ยงการกระทำให้ผู้อื่นตื่นตกใจโดยไม่จำเป็น: เราแนะนำให้ทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและผู้โดยสารใช้เส้นทางที่ระบบนำทางจีพีเอสแนะนำเสมอ ยกเว้นเสียแต่ว่ามีการตกลงจากทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างอื่น การปฏิบัติเช่นนี้จะสามารถป้องกันการเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองฝ่ายได้


แกร็บเชื่อว่า ทุกท่านมีส่วนร่วมในการป้องกันการคุกคามทางเพศได้ หากท่านพบเห็นพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งและรายงานพฤติกรรมดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เราจะกระทำการทุกอย่างเพื่อสนับสนุนการสอบสวนการกระทำ ที่เป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ข้อมูลจัดเตรียมโดยทีมงานความปลอดภัยของแกร็บ