แกร็บเร้นท์

เช่ารถพร้อมคนขับรายวัน ขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง
พร้อมให้บริการสำหรับเส้นทางในกรุงเทพและจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

แกร็บเร้นท์คืออะไร?

บริการเช่ารถพร้อมคนขับรายวัน

ทำให้การเดินทางในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดของคุณอิสระมากขึ้น

สามารถจองได้ทางแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์

ผู้โดยสารเลือกจองได้สองทางตามความต้องการ

ค่าโดยสารคงที่และโปร่งใส

เดินทางไปที่ไหนก็ได้ในราคาเดียว

=
GrabRent Eco Bangkok
=
GrabRent Plus Bangkok
=
GrabRent Eco Intercity
=
GrabRent Plus Intercity

Fare Table

บริการรายละเอียดค่าโดยสารตายตัวค่าโดยสารอื่นๆ
GrabRent Eco Bangkokเช่ารถ Economy พร้อมคนขับ 4 ชั่วโมง1200 บาทล่วงเวลา คิดเพิ่ม
ช.ม. ละ 300 บาท
GrabRent Plus
Bangkok
เช่ารถ Plus
พร้อมคนขับ 4 ชั่วโมง
1600 บาทล่วงเวลา คิดเพิ่ม
ช.ม. ละ 450 บาท
GrabRent Eco
Intercity
เช่ารถ Economy พร้อมคนขับ 4 ชั่วโมง
เส้นทางนอกกรุงเทพฯ
2500 บาทล่วงเวลา คิดเพิ่ม
ช.ม. ละ 300 บาท
GrabRent Plus
Intercity
เช่ารถ Plus
พร้อมคนขับ 4 ชั่วโมง
เส้นทางนอกกรุงเทพฯ
3200 บาทล่วงเวลา คิดเพิ่ม
ช.ม. ละ 450 บาท

* ส่วนเกินมากกว่าหรือเท่ากับ 30 นาทีคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

How it works

FAQ

You can pay via credit card/debit card through the Grab Application by using GrabPay or pay by cash directly to the drivers when the trip ends

Most of our vehicles has a capacity of 4 passengers.
If you have more than 4 passengers, please specify the amount in “notes to driver” section upon booking.

A single booking will last a maximum of 12 hours. If you would like the extend the service, you can make a second booking.

Passengers will need to pay THB 300 per exceeding hour

You can select between two types of cars: economy and premium.
Once selected, our booking system blasts the booking request to all the registered vehicles within economy or premium.

You can go anywhere in Bangkok, the car and the driver is at your service for 4 or more hours (starts counting as soon as you are picked up)