GrabBike (Win)

เรียกมอเตอร์ไซค์ผ่านแอป Grab รับส่งถึงที่ เรียกง่าย ไม่ต้องรอรถนาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ!

ทำไมต้อง GrabBike (Win)

เร็วกว่า

GrabBike (Win) มีคนขับจำนวนมากที่พร้อมไปรับคุณในทันที และพาคุณลัดเลาะทุกสภาพการจราจร

ครอบคลุมกว่า

GrabBike (Win) มีคนขับรอให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

สะดวกกว่า

GrabBike (Win) จะไปรับส่งคุณถึงที่ ไม่ต้องเสียเวลาออกมารอคิว

ชำระเงินได้หลายวิธี

คุณสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต / เดบิต

ถ้ายังไม่เก็ท ต้องลองเรียก Grab ด้วยตัวเองเลย!

เรียก GrabBike (Win) ได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน:

โปรโมชั่น

โปรทุกผู้ใช้

รับส่วนลด 30 บาท 5 ครั้ง เมื่อมีต้นทางในพื้นที่ที่กำหนด (ตรวจสอบพื้นที่ในรูปด้านล่าง)

ใส่รหัส: BANGKOK

ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 62

โปรผู้ใช้ใหม่

รับส่วนลด 30 บาท 5 ครั้ง

ใส่รหัส: GRABBIKE

ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 62

ลองใช้เลยวันนี้!