ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดขยะ มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการหาทางเลือกการเดินทางที่สะอาดขึ้น ด้วยเชื่อว่าเราทุกคนต่างล้วนมีบทบาทสำคัญในการดูแลบ้านหลังนี้ของพวกเรา

ลดของเสียพลาสติก

ลูกค้าสามารถเลือกไม่รับช้อนส้อมพลาสติกที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวได้โดยการกดเลือกผ่านแอปแกร็บเมื่อสั่งอาหาร โดยฟังก์ชันนี้มีใน 6 ประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย

วิธีการนี้ทำให้ลูกค้าของแกร็บสามารถเลือกทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดของเสียจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

ทางเลือกการเดินทางที่สะอาดขึ้น

แกร็บมุ่งมั่นทำให้การขนส่งและโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ริเริ่มโครงการ แกร็บแชร์ (GrabShare) ในปี 2559 เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้รถร่วมกันเมื่อไปเส้นทางเดียวกัน (car-pooling) ได้

มีโซลูชันที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้การจัดกลุ่มคำสั่งซื้อของแกร็บฟู้ด (GrabFood) เต็มไปด้วยประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่คนหนึ่งสามารถรับและส่งสินค้าได้บนเส้นทางเดียวกันทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสูงสุด

พร้อมมีการเพิ่มรถยนต์ไฟฟ้า (electric vehicles: EV) รถยนต์ไฮบริด และอี-สกู๊ตเตอร์ ให้เป็นทางเลือกการขนส่งในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย เพื่อนำเสนอวิธีการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น