สร้างโอกาสเพื่อทุกคน

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา เราเชื่อว่าไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราต้องการแน่ใจว่าทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล

ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จ

จากร้านขายแบบดั้งเดิมสู่บริษัทสตาร์ทอัปเปิดใหม่ (start-up) เราช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างคุ้มค่า โดยการให้ความรู้ เครื่องมือ และการเข้าถึงลูกค้าจำนวนนับล้านผ่านแพลตฟอร์มของเรา วารุง (warung) ในประเทศอินโดนีเซีย, จอลลีจีป (Jollijeep) ในประเทศฟิลิปปินส์, แผงลอยในประเทศสิงคโปร์ และผู้ขายอาหารบนถนนจำนวนนับหลายหมื่นทั่วทั้งภูมิภาคได้รับประโยชน์จากโปรแกรมนี้แล้ว

เป้าหมายของเราภายในปี ค.ศ. 2025 คือมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 14 ล้านรายให้ประสบความสำเร็จ

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางดิจิทัลแก่ผู้ที่ยังด้อยโอกาส

พร้อมเป็นช่องทางให้ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึง เทคโนโลยี ช่วยยกระดับทักษะแรงงาน และบริการดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้ประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อย 3 ล้านคนได้เข้าถึงช่องทางบริการดิจิทัล ภายในปีพ.ศ. 2568 เพื่อเสนอทางเลือกและโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในประเทศสิงคโปร์ แกร็บได้มีการริเริ่มคลินิกดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้การทำงานหลักๆ ของสมาร์ทโฟนและแอปแกร็บ โดยอาสาสมัครแกร็บจะช่วยให้ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้แอปในชั่วโมงเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ปรับตามความต้องการของผู้เรียน

พร้อมช่วยสนับสนุนผู้มีภาวะทุพพลภาพ

ในปี ค.ศ. 2018 แกร็บได้เริ่มดำเนินการโปรแกรม “อยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” (Break the Silence) ขึ้นในประเทศอินโดนิเซีย สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย เพื่อให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่รวมถึงพาร์ทเนอร์จัดส่งและพาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ผู้มีปัญหาทางการได้ยินได้เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เพื่อนพาร์ทเนอร์ดังกล่าวของเราสามารถใช้เครื่องมือใหม่ล่าสุดที่มีฟังก์ชันการใช้งานในแอปพลิเคชันช่วยให้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 เรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของเรากว่า 1,000 ราย ที่มีความบกพร่องด้านกายภาพ รวมถึงผู้ใช้รถเข็น ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ด้วยแพลตฟอร์มของแกร็บ

แกร็บยังมีพาร์ทเนอร์มากมายที่เป็นสมาชิกสหภาพคนหูหนวกแห่งมาเลเซีย (Malaysian Federation of the Deaf: MFD), องค์กรคนหูหนวกแห่งสิงคโปร์ (Singapore Association of the Deaf: SADeaf), องค์กรคนหูหนวกแห่งชาติแห่งประเทศไทย (National Association of Deaf Thailand: NADT), เกอร์คาติน (Gerkatin), องค์กรผู้ทุพพลภาพแห่งอินโดนีเซีย (Association of Indonesian Disabled Persons: PPDI) และโปรแกรมการพัฒนาคนหูหนวกกัมพูชา (the Deaf Development Programme Cambodia: DDP)